Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Imenovanje članice uprave Telekoma Slovenije, d.d.

23. 3. 2021

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 4. redni seji, ki je potekala v ponedeljek, 22. marca 2021, na mesto članice uprave, imenoval Barbaro Galičič Drakslar.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 4. redni seji, ki je potekala v ponedeljek, 22. marca 2021, na mesto članice uprave, imenoval Barbaro Galičič Drakslar. Barbara Galičič Drakslar je univerzitetna diplomirana ekonomistka in ima več kot 25 let delovnih izkušenj. Od leta 1996 je zaposlena na različnih vodilnih mestih v Pošti Slovenije, d.o.o. Štiriletni mandat članice uprave Telekoma Slovenije, d.d., nastopi najkasneje 23. aprila 2021.

Nadzorni svet je za podpredsednika uprave družbe imenoval Tomaža Jontesa.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.