Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Imenovanje člana nadzornega sveta družbe GVO, d.o.o.

9. 6. 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je podal soglasje k imenovanju Petra Anžina, direktorja Financ in računovodstva Telekoma Slovenije, d.d., za člana nadzornega sveta družbe GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem 9. junij 2023. S tem dnem je prenehal mandat dosedanji članici nadzornega sveta, Sabini Merhar.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.