Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

GVO, d.o.o. postal edini družbenik v družbi INFRATEL, telekomunikacijska infrastruktura, d.o.o.

30. 1. 2018

GVO in edini družbenik družbe INFRATEL sta se dogovorila za odkup 100-odstotnega deleža v navedeni družbi.

GVO, d.o.o., in edini družbenik družbe INFRATEL, telekomunikacijska infrastruktura, d.o.o., sta se dogovorila za odkup 100-odstotnega deleža v navedeni družbi s strani GVO, d.o.o. Po izpolnitvi odložnih pogojev, opredeljenih v Pogodbi o prodaji in nakupu poslovnega deleža, so stekli postopki za prenos poslovnih deležev, tako da je bil 24. 1. 2018 izveden vpis spremembe lastništva družbe v sodnem registru. Družba INFRATEL, telekomunikacijska infrastruktura, d.o.o., bo del Skupine Telekom Slovenije.

Z nakupom družbe je GVO, d.o.o., pridobil lastništvo nad delom telekomunikacijskega omrežja v občinah Komen, Sežana, Hrpelje – Kozina in Ilirska Bistrica na komercialnih področjih t.i. sivih lis.