Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

GVO, d.o.o., postal edini družbenik družbi OPTIC-TEL telekomunikacije d.o.o.

20. 12. 2017

GVO, d.o.o., in edini družbenik družbe OPTIC-TEL telekomunikacije d.o.o. sta se dogovorila za odkup 100-odstotnega deleža v navedeni družbi s strani GVO, d.o.o.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. april 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

GVO, d.o.o., in edini družbenik družbe OPTIC-TEL telekomunikacije d.o.o. sta se dogovorila za odkup 100-odstotnega deleža v navedeni družbi s strani GVO, d.o.o. Takoj, ko so bili izpolnjeni vsi odložni pogoji, določeni v Pogodbi o prodaji in nakupu poslovnega deleža, so stekli postopki za prenos poslovnih deležev in dne 20.12.2017 je bil izveden vpis spremembe lastništva družbe v sodnem registru. Navedena družba bo del Skupine Telekom Slovenije.

Z nakupom družbe bo GVO, d.o.o., edini družbenik družbe, ki je prevzela dejavnost in bo nadaljevala z opravljanjem dejavnosti, ki je vezana na omrežje OŠO Južna Primorska in vključuje odprto optično hrbtenično ter dostopovno omrežje, ki preko bitnega toka uporabnikom na področju občin Komen, Sežana, Hrpelje-Kozina in Ilirska Bistrica zagotavlja možnost koriščenja širokopasovnih storitev, ki jih ponujajo ponudniki storitev, ki imajo z upravljavcem omrežja sklenjene medoperaterske pogodbe.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava Telekoma Slovenije