Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Družbi Telekom Slovenije, d.d., in Telemach d.o.o. podpisali sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij

27. 2. 2017

S podpisom sporazuma sta družbi uredili odprta medsebojna razmerja

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je z družbo Telemach d.o.o. podpisal sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij. S podpisom sporazuma sta družbi uredili odprta medsebojna razmerja, tako da družbi druga do druge nimata nobenih obveznosti iz naslova spornih medsebojnih razmerij. Podrobnosti podpisanega sporazuma Telekom Slovenije, d.d. ne bo razkrival.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.