Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Družbi Telekom Slovenije, d.d., in IZI mobil d.d. uredili medsebojna razmerja

30. 6. 2017

Družbi Telekom Slovenije, d.d., in IZI mobil d.d., uredili medsebojna razmerja.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je z družbo IZI mobil d.d., Ljubljana, podpisal Pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij. S podpisom pogodbe sta družbi uredili odprta medsebojna razmerja. Realizacija pogodbe je odvisna od določenih odložnih pogojev, zato podrobnosti podpisane pogodbe Telekom Slovenije, d.d. do nadaljnjega ne bo razkrival.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.