Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Družbi Telekom Slovenije, d.d., in IZI mobil d.d. uredili medsebojna razmerja

2. 11. 2017

Na podlagi pogodbe se z dnem 1. 1. 2018 na družbo Telekom Slovenije, d.d., prenesejo predplačniške pogodbe končnih uporabnikov družbe IZI mobil d.d.,Ljubljana, blagovne in storitvene znamke, znaki IZI mobil ter uredijo druga medsebojna razmerja.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je z družbo IZI mobil d.d., Ljubljana, podpisal Pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij. Na podlagi le-te se z dnem 1. 1. 2018 na družbo Telekom Slovenije, d.d., prenesejo predplačniške pogodbe končnih uporabnikov družbe IZI mobil d.d.,Ljubljana, blagovne in storitvene znamke, znaki IZI mobil ter uredijo druga medsebojna razmerja.

 

Predplačniški uporabniki družbe IZI mobil, d.d., Ljubljana, bodo tudi po 1. 1. 2018, tako kot doslej, v omrežju Telekoma Slovenije, d.d., vse mobilne storitve uporabljali nemoteno. Prav tako jim bodo storitve do nadaljnjega pod enakimi tarifami in cenami kot doslej na voljo pod blagovno znamko IZI mobil.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.