Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Družba Telekom Slovenije, d.d., je v devetih mesecih ustvarila za odstotek več čistih prihodkov od prodaje kot v enakem obdobju lani

27. 10. 2016

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 48. redni seji, ki je potekala v sredo, 26. oktobra 2016, obravnaval poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in Telekoma Slovenije, d.d., v obdobju januar – september 2016.

Nadzorni svet je potrdil tudi finančni koledar družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2017.

​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

 

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 48. redni seji, ki je potekala v sredo, 26. oktobra 2016, obravnaval poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in Telekoma Slovenije, d.d., v obdobju januar – september 2016.

 

Družba Telekom Slovenije, d.d., je v devetih mesecih letošnjega leta ustvarila 476,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za en odstotek več kot v enakem obdobju lani in za 2 odstotka več od načrtovanega. Čisti prihodki od prodaje družbe Telekom Slovenije, d.d., so višji predvsem zaradi višjih prihodkov širokopasovnih in IT storitev ter višjih prihodkov na veleprodajnem trgu. Ob tem je družba dosegla EBITDA v višini 133,6 milijona evrov in čisti poslovni izid v višini 31,0 milijona evrov, kar je prav tako nad načrtovanim.

 

Skupina Telekom Slovenije je v devetih mesecih skupno ustvarila 522,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, vendar ključni finančni kazalniki Skupine Telekom Slovenije v letošnjem letu niso neposredno primerljivi z doseženimi v enakem obdobju lanskega leta, saj je bila do 31. julija 2015 v konsolidacijo Skupine Telekom Slovenije vključena tudi makedonska družba One. Ob primerjavi doseženih čistih prihodkov od prodaje v prvih devetih mesecih leta 2016 z enakim obdobjem leta 2015 brez družbe One, so doseženi čisti prihodki od prodaje Skupine Telekom Slovenije v letošnjem letu višji za 5,1 milijona evrov oz. za 1 %. Ob tem je Skupina Telekom Slovenije dosegla EBITDA v višini 157,1 milijona evrov. Ob upoštevanju oblikovanja popravka terjatev za družbo T-2, d.o.o., v stečaju in izločitvi makedonske družbe One je prilagojeni EBITDA na enaki ravni kot v enakem obdobju lanskega leta. Delež EBITDA v čistih prihodkih od prodaje znaša 30,1 odstotka.

 

Čisti poslovni izid Skupine Telekom Slovenije je v devetih mesecih letošnjega leta znašal 23,5 milijona evrov, vendar zaradi enkratnega vpliva, ki je nastal z izločitvijo družbe One v letu 2015 in ustanovitvijo novega podjetja v Makedoniji, ni primerljiv z lanskim letom. Pogodba o ustanovitvi združene družbe, ki sta jo v letu 2015 v Makedoniji ustanovila Telekom Slovenije in Telekom Austria Group namreč vključuje tudi pogoje izstopa Telekoma Slovenije v treh letih od ustanovitve družbe, skladno s standardi pa so se vplivi navedenega izstopa evidentirali v obdobju združitve, torej v letu 2015.

V primerjavi s stanjem na 30. 9. 2015 so v Skupini Telekom Slovenije povečali število uporabnikov, in sicer se je število mobilnih uporabnikov povečalo za 2,4 odstotka, število fiksnih širokopasovnih priključkov za 5,6 odstotka, število TV priključkov pa za 6,9 odstotka.

Nadzorni svet je potrdil tudi finančni koledar družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2017.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 10 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.