Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Dodatno pojasnilo v zvezi s prejeto tožbo družbe T-2, d.o.o.

3. 3. 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, v zvezi s prejeto tožbo družbe T-2, d.o.o., o kateri je Telekom Slovenije, d.d., javnost seznanil včeraj, 2. 3. 2021, posreduje še naslednje pojasnilo:

Družba T-2, d.o.o., tožbeni zahtevek primarno utemeljuje na očitkih o domnevno protipravnih ravnanjih Telekoma Slovenije, d.d., na veleprodajnem trgu lokalnega dostopa na fiksni lokaciji, na veleprodajnem trgu osrednjega dostopa na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg in na veleprodajnem trgu visokokakovostnega dostopa na fiksni lokaciji ter z domnevnimi kršitvami regulatornih odločb, izdanih s strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, z domnevno zlorabo prevladujočega položaja in sklepanja omejevalnih sporazumov v obliki oblikovanja nestroškovnih cen posameznih veleprodajnih storitev (kršitev obveznosti zagotavljanja gospodarske ponovljivosti, izvrševanje politike cenovnih škarij), z domnevnimi kršitvami obveznosti enakopravne obravnave in z domnevnim oblikovanjem nepoštenih poslovnih pogojev.

Telekom Slovenije, d.d., posluje v skladu z veljavno zakonodajo in dobrimi poslovnimi običaji in bo tekom postopka dokazal, da je tožbeni zahtevek v celoti neutemeljen.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.