Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Aktivnosti Telekoma Slovenije, d.d., v povezavi z epidemijo koronavirusa

17. 3. 2020

V Telekomu Slovenije, d.d., smo po tem, ko se je koronavirus COVID-19 pričel širiti v Evropi, na podlagi Sistema upravljanja neprekinjenega poslovanja (SUNP), ki ga imamo vzpostavljenega za primer izrednih dogodkov in ki je certificiran po standardu ISO/IEC 22301, pričeli s pripravo aktivnosti in sprejemom prvih preventivnih ukrepov.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

V Telekomu Slovenije, d.d., smo po tem, ko se je koronavirus COVID-19 pričel širiti v Evropi, na podlagi Sistema upravljanja neprekinjenega poslovanja (SUNP), ki ga imamo vzpostavljenega za primer izrednih dogodkov in ki je certificiran po standardu ISO/IEC 22301, pričeli s pripravo aktivnosti in sprejemom prvih preventivnih ukrepov. Izredni Varnostni kolegij družbe se je sestal 25. 2. 2020, sprejeli smo poseben Načrt ukrepov in delovanja za primer pandemije, pri tem pa smo predvideli tudi aktivnosti v primeru aktiviranja Državnega načrta zaščite in reševanja. Skladno s SUNP smo v Telekomu Slovenije, d.d., pripravljeni in usposobljeni za zagotavljanje ključnih storitev in procesov tudi v izrednih razmerah

Sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja nam ob izrednih dogodkih, med katere sodi tudi epidemija oz. pandemija, zagotavlja ogrodje za vzpostavitev organizacijske odpornosti in zmožnosti učinkovitega odziva, pri čemer med ključne elemente poleg skrbi za zaposlene sodi varovanje interesov naših poslovnih partnerjev, uporabnikov in ostalih deležnikov. Za zagotavljanje podpore delovanju storitev imamo dodatno vzpostavljeno mrežo partnerjev, ki imajo prav tako vzpostavljene postopke neprekinjenega poslovanja za zagotavljanje podpore naši družbi.

V Telekomu Slovenije, d.d., v času razglašene epidemije in aktiviranja Državnega načrta za zaščito in reševanje posebno pozornost namenjamo zagotavljanju varnosti omrežja in storitev ter delovanju, kakor je predpisano za primer izrednih dogodkov. Pri tem v teh izjemnih okoliščinah z vsemi silami in kolikor je to možno in skladno z zahtevami zakonodaje, zagotavljamo storitve za vse uporabnike naših omrežij in v največji možni meri obvladujemo tveganja. V obdobju od razglašene epidemije smo soočeni z velikim porastom količin prometa govornih, podatkovnih in video storitev, in sicer za več kot 50 % glede na običajno situacijo. Prometne komunikacijske kapacitete omrežij so omejene, tako da trenutna situacija predstavlja velik izziv za IKT stroko, vendar se z njo v Telekomu Slovenije zaenkrat zelo uspešno spopadamo. Zasedene so predvsem medoperaterske povezave, medtem ko komunikacija znotraj omrežja Telekoma Slovenije, d.d., poteka nemoteno. Delo svojih strokovnjakov smo prilagodili tako, da čimbolj nemoteno skrbimo za nadzor delovanja omrežja, pri tem pa zagotavljamo tudi tehnično podporo uporabnikom ter posebnim potrebam državnih institucij in gospodarstva po večjih kapacitetah ali dodatnih storitvah. Priča smo množični hitri transformaciji dela in učenja na daljavo. Temu ustrezno sproti prilagajamo kapacitete omrežja Telekoma Slovenije, d.d., ki je najbolj zmogljivo v Sloveniji. Naši strokovnjaki s pomočjo najsodobnejše tehnologije in opreme 24 ur na dan in vse dni v letu pozorno spremljajo vsak element omrežja. Prav tako v navedeni situaciji posebno pozornost namenjamo aktivnostim na področju kibernetske varnosti.

V družbi izvajamo tudi ukrepe, ki so usmerjeni v zaščito človeških virov, in sicer tako zaposlenih kot uporabnikov naših storitev. Tako smo v petek, 13. marca 2020, zaprli vse Telekomove centre po Sloveniji, uporabnike preusmerili na digitalne kanale, zaposleni pa so, kjer to omogoča delovni proces, pričeli z delom od doma oz. na daljavo. V ta namen smo zaposlenim zagotovili ustrezno varovane informacijske dostope, z vsemi zaposlenimi redno vsakodnevno komuniciramo glede ključnih aktivnosti, ki v povezavi s koronavirusom potekajo na ravni družbe.

Kot družbeno odgovorno podjetje, ki vrača okolju, v katerem delujemo, smo v Telekomu Slovenije, d.d., ob razglašeni epidemiji za uporabnike pripravili dodatne brezplačne storitve za brezskrbno komuniciranje ter šolanje in delo na daljavo. UKC Ljubljana in UKC Maribor smo namenili donacijo za nakup ventilatorjev in druge nujno potrebne zdravstvene opreme za zdravljenje bolnikov s koronavirusom, sodelujemo tudi v različnih drugih projektih in aktivnostih.

Glede na negotovost trga ter dejstva, da zdravstveni strokovnjaki še ne morejo podati ocene, koliko časa bodo na ravni države v veljavi ukrepi za omejitev širjenja koronavirusa, v Telekomu Slovenije, d.d., v tem trenutku ne moremo zanesljivo oceniti, kakšen bo vpliv razmer na poslovanje družbe in Skupine Telekom Slovenije. O poslovanju družbe Telekom Slovenije, d.d., in Skupine Telekom Slovenije bomo deležnike obveščali skladno z objavljenim finančnim koledarjem za leto 2020.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.