Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

9. redna seja nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d.

9. 1. 2023

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 9. redni seji, ki je potekala v ponedeljek, 9. januarja 2023, obravnaval aktualne poslovne aktivnosti družbe.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 9. redni seji, ki je potekala v ponedeljek, 9. januarja 2023, obravnaval aktualne poslovne aktivnosti družbe.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je podal soglasje k imenovanju Vesne Lednik na mesto direktorice družbe TSinpo, storitveno in invalidsko podjetje, d.o.o., in sicer za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči 10. januarja 2023. Vesna Lednik je bila že doslej zaposlena v podjetju TSinpo, d.o.o.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.