Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

8. redna seja Nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d.

1. 3. 2018

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 8. redni seji, ki je potekala v sredo, 28. februarja, na predlog Sveta delavcev Telekoma Slovenije, d.d., in skladno z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju za člana uprave – delavskega direktorja imenoval Deana Žigona.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

 

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 8. redni seji, ki je potekala v sredo, 28. februarja, na predlog Sveta delavcev Telekoma Slovenije, d.d., in skladno z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju za člana uprave – delavskega direktorja imenoval Deana Žigona. Dean Žigon, ki je v Telekomu Slovenije, d.d., zaposlen v strateški poslovni enoti Poslovni trg, bo 4-letni mandat nastopil 24. 4. 2018, ko se mandat izteče dosedanji članici uprave – delavski direktorici.

 

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je podal soglasje k imenovanju mag. Danila Tomšiča za direktorja odvisne družbe TSinpo, storitveno in invalidsko podjetje, d.o.o., in sicer za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči 1. 3. 2018.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.