Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

7. redna seja Nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d.

12. 5. 2021

Nadzorni svet je podal tudi soglasje k ustavitvi postopka prodaje družbe TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o. (TSmedia, d.o.o.). Postopek se je tako zaključil brez izbire kupca, družba TSmedia, d.o.o., pa ostaja del Skupine Telekom Slovenije.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:


Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 7. redni seji, ki je potekala v sredo, 12. maja 2021, obravnaval tudi aktivnosti konsolidacije na slovenskem trgu.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je podal soglasje k ustavitvi postopka pripojitve odvisne družbe Avtenta, napredne poslovne rešitve, d.o.o. (Avtenta, d.o.o.), k Telekomu Slovenije, d.d. Glede na dinamičnost IKT-trga bo Avtenta, d.o.o., ki je vodilni partner za upravljanje in uvajanje SAP rešitev ter brezpapirnega poslovanja na slovenskem trgu, še naprej kot samostojno podjetje v okviru Skupine Telekom Slovenije krepila svoj položaj na trgu naprednih e-poslovnih rešitev.

Nadzorni svet je podal tudi soglasje k ustavitvi postopka prodaje družbe TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o. (TSmedia, d.o.o.). Postopek se je tako zaključil brez izbire kupca, družba TSmedia, d.o.o., pa ostaja del Skupine Telekom Slovenije.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.