Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

5. redna seja nadzornega sveta Telekoma Slovenije

22. 1. 2020

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 5. redni seji, ki je potekala v sredo, 22. januarja 2020, obravnaval tekoče poslovne aktivnosti družbe.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:
Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 5. redni seji, ki je potekala v sredo, 22. januarja 2020, obravnaval tekoče poslovne aktivnosti družbe.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je podal soglasje k imenovanju Primoža Kučiča na mesto direktorja družbe Avtenta, napredne poslovne rešitve, d.o.o., in sicer z dnem 1. februar 2020. Primož Kučič, ki je direktor Poslovnega trga v Telekomu Slovenije, d.d., bo družbo Avtenta, napredne poslovne rešitve, d.o.o., vodil do imenovanja novega direktorja.

Nadzorni svet družbe se je seznanil s pričetkom postopka za izvedbo dokapitalizacije z vstopom novega družbenika v družbo Planet TV, televizijska dejavnost, d.o.o.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.