Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

4. redna seja Nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d.

4. 9. 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

​Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 4. redni seji, ki je potekala v četrtek, 3. septembra 2020, podal soglasje k sklenitvi Pogodbe o prenosu pogodb z družbo TV2 MEDIA CSOPORT ZRT, delniško družbo, s sedežem v Budimpešti, Madžarska (v nadaljevanju: TV2). Na podlagi omenjene pogodbe bo, kot je to bilo med strankama že dogovorjeno v Pogodbi o prodaji poslovnih deležev v družbi PLANET TV, televizijska dejavnost, d.o.o., sklenjeni dne 7. 7. 2020 (v nadaljevanju: prodajna pogodba), družba TV2 vse svoje pravice in obveznosti po prodajni pogodbi prenesla na svojo hčerinsko družbo TV2 ADRIA, vodenje družb, d.o.o,, ki bo kot prevzemnica vstopila v vse pravice in obveznosti družbe TV2. Družba TV2 kot solidarni porok ostaja zavezana za pravočasno in popolno izpolnitev vseh obveznosti TV2 ADRIA, vodenje družb, d.o.o., do Telekoma Slovenije, d.d., po sklenjeni prodajni pogodbi.

 

Telekom Slovenije, d.d., je pričel s postopki za izvedbo procesa prodaje družbe TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.