Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

29. redna seja nadzornega sveta Telekoma Slovenije

13. 9. 2019

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 29. redni seji, ki je potekala v petek, 13. septembra 2019, za predsednico nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d., izvolil Barbaro Kürner Čad, za namestnico pa Barbaro Gorjup kot predstavnico kapitala. Drago Kijevčanin je namestnik predsednice kot predstavnik zaposlenih.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 29. redni seji, ki je potekala v petek, 13. septembra 2019, za predsednico nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d., izvolil Barbaro Kürner Čad, za namestnico pa Barbaro Gorjup kot predstavnico kapitala. Drago Kijevčanin je namestnik predsednice kot predstavnik zaposlenih.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je skladno z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju in na predlog Sveta delavcev Telekoma Slovenije, d.d., za članico uprave – delavsko direktorico imenoval Špelo Fortin. Špela Fortin, ki je zaposlena v strateški poslovni enoti Množični trg, bo 4-letni mandat nastopila 14. 9. 2019.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.