Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

1. seja nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d., v novi sestavi

10. 5. 2017

10. maja 2017 se je na svoji prvi seji sestal nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., v novi sestavi. Delničarji so na 28. skupščini delničarjev družbe, ki je potekala 21. aprila 2017, za štiriletni mandat,

ki je pričel teči 27. aprila 2017, za nove člane nadzornega sveta imenovali Bernardo Babič, Barbaro Gorjup, Barbaro Kürner Čad, Ljubomira Rajšića in Lidio Glavina.

​Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

10. maja 2017 se je na svoji prvi seji sestal nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., v novi sestavi. Delničarji so na 28. skupščini delničarjev družbe, ki je potekala 21. aprila 2017, za štiriletni mandat, ki je pričel teči 27. aprila 2017, za nove člane nadzornega sveta imenovali Bernardo Babič, Barbaro Gorjup, Barbaro Kürner Čad, Ljubomira Rajšića in Lidijo Glavina. Poleg navedenih so člani nadzornega sveta še Dimitrij Marjanović, ki je štiriletni mandat nastopil 13. maja 2016, ter predstavniki zaposlenih Samo Podgornik, Primož Per in Dean Žigon, ki jim štiriletni mandat poteče 14. novembra letos.

Člani so za predsednico nadzornega sveta izvolili Lidijo Glavina, za namestnika predsednice pa Bernardo Babič kot predstavnico kapitala in Deana Žigona kot predstavnika zaposlenih. Nadzorni svet je oblikoval komisije nadzornega sveta, in sicer revizijsko, tehnično, kadrovsko in komisijo za strategijo.

Nadzorni svet je obravnaval tudi Poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje januar – marec 2017. Skladno s finančnim koledarjem bo družba poročilo o poslovanju objavila v četrtek, 11. maja.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.