Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

1. redna seja Nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d., v novi sestavi

23. 6. 2020

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 1. redni seji v novi sestavi, ki je potekala v ponedeljek, 22. junija 2020, za člana uprave družbe, odgovornega za komercialno področje, imenoval Tomaža Jontesa.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 1. redni seji v novi sestavi, ki je potekala v ponedeljek, 22. junija 2020, za člana uprave družbe, odgovornega za komercialno področje, imenoval Tomaža Jontesa.

Tomaž Jontes bo v upravi Telekoma Slovenije, d.d., odgovoren za množični in poslovni trg ter marketing. Tomaž Jontes se je Skupini Telekom Slovenije pridružil v letu 2002 kot svetovalec v Komercialnem področju v družbi Mobitel, d.d. V letu 2005 je prevzel vodenje družbe Planet 9, d.o.o., med letoma 2009 in 2011 pa je kot direktor vodil enoto Marketing v družbi Mobitel, d.d. Od leta 2011 je v družbi Telekom Slovenije, d.d., kot strateg zaposlen na različnih poslovnih področjih, od marca 2017 do januarja 2019 pa je kot direktor vodil Tržno komuniciranje v organizacijski enoti Poslovni trg. Štiriletni mandat člana uprave Telekoma Slovenije, d.d., nastopi 22. junija 2020.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je sprejel Politiko zagotavljanja raznolikosti uprave in nadzornega sveta, ki bo objavljena na spletnih straneh družbe.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.