Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

V enem letu je asistenčni center E-oskrbe prejel 20.236 klicev oz. alarmov za pomoč uporabnikov

25. 5. 2023

Telekom Slovenije je bil skupaj z Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS) marca lani na javnem razpisu izbran za izvajalca projekta Ministrstva za zdravje »E-oskrba na domu«.

V okviru projekta, ki se je pričel izvajati 14. aprila 2022, Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) do 30. septembra 2023 sofinancira uporabo E-oskrbe do 5.000 upravičencem. Telekom Slovenije in ZDUS sta vsa razpoložljiva mesta zapolnila v začetku septembra 2022, okoli 2.000 upravičencev pa na E-oskrbo še čaka. Telekom Slovenije in ZDUS si vseskozi prizadevata za zagotovitev dodatnih sredstev, s katerimi bi lahko E-oskrbo zagotovili več upravičencem, in za podaljšanje sofinanciranja storitve po 30. septembru letos do uveljavitve pravice iz Zakona o dolgotrajni oskrbi. Rezultati raziskave, ki je bila med uporabniki E-oskrbe izvedena konec leta 2022, kažejo, da imajo uporabniki z E-oskrbo večji občutek varnosti, okoli 10 % uporabnikov pa bi brez E-oskrbe moralo v dom za starejše oz. bi potrebovalo drugo obliko pomoči. Okoli tretjina uporabnikov je izrazila tudi potrebo po razširitvi E-oskrbe z zdravnikom na daljavo (telemedicino).

​E-oskrba je socialnovarstvena storitev socialnega servisa, ki starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom omogoča samostojnejše, bolj varno in neodvisno bivanje v domačem okolju, saj zagotavlja 24-urno povezavo uporabnikov z asistenčnim centrom oz. zdravstvenim osebjem in organizacijo pomoči, če jo uporabniki potrebujejo. Namen projekta »E-oskrba na domu« je zagotoviti varnejše bivanje v domačem okolju, skrajšanje čakanja na pomoč, zmanjšanje posledic predolgega čakanja na pomoč (nepotrebnih zapletov, smrti), dvig prepoznavnosti E-oskrbe, zmanjšanje zaostankov Slovenije glede razširjenosti in dostopnosti E-oskrbe za razvitimi državami ter priprave na tekoč prehod do uveljavitve pravice do E-oskrbe iz Zakona o dolgotrajni oskrbi.

Podpredsednica ZDUS ga. Vera Pečnik je orisala razmere na »terenu.« Dejala je, da je izmed 3.500 prostovoljcev kolikor jih sodeluje v programu Starejši za starejše okoli 2000 njih, ki so dobro seznanjeni s potrebami po e-Oskrbi na domu.
»Ko smo zagnali projekt, so bile potrebe hitro zapolnjene, kar pomeni, da se uporabnik ne počuti več socialno izključenega, če ima ob sebi napravo za javljanje pomoči v primeru take ali drugačne poškodbe v domu.Naše prostovoljke oskrbujejo 3,5 krat več starejših, kot pa jih je nastanjenih v institucionalnem varstvu, zato tudi terjamo jasna zagotovila glede nadaljevanja projekta po 30. septembru, kot tudi, da prostovoljstvo in e - Oskrba ostaneta implementirani dejavnosti ZDO,« je še dodala podpredsednica ZDUS.
Izkušnje: 20.236 klicev, 1037 organiziranih pomoči, v 201 primeru je bila potrebna nujna medicinska pomoč
Asistenčni center je v enem letu, to je v obdobju od maja 2022 do aprila 2023 prejel 20.236 klicev uporabnikov E-oskrbe. V tem obdobju je pomoč organiziral 1037 uporabnikom, od tega je bil 201 primer takšen, da je bila potrebna organizacija pomoči z intervencijo nujne medicinske pomoči. 227 uporabnikov je potrebovalo pomoč zaradi padca v domačem okolju, 126 uporabnikov pa je potrebovalo pomoč zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja.

Raziskava, ki je bila konec leta 2022 izvedena med 500 uporabniki E-oskrbe, je pokazala, da jim je E-oskrba bistveno izboljšala občutek varnosti, s tem pa tudi omogočila boljšo kakovost življenja v domačem okolju. Uporabnikom je uporaba storitve E-oskrba enostavna, organizacijo pomoči v najtežjih trenutkih, ko so potrebovali pomoč, pa ocenjujejo kot odlično. Večina, kar 80 % anketiranih, si želi, da bi lahko E-oskrbo uporabljali tudi v prihodnje, le tretjina upravičencev pa pravi, da si lahko E-oskrbo plača sama.

»Potrebe po E-oskrbi v Sloveniji so velike, podobno kot v razvitih državah, kjer je ta že desetletja zagotovljena vsem, ki jo potrebujejo (v povprečju okoli 10 % prebivalstva, starejšega od 65 let). Veliki in merljivi so tudi učinki uporabe storitve: skoraj 10 % uporabnikov, ki E-oskrbo uporabljajo v okviru projekta E-oskrba na domu, to je kar 500 od 5.000 upravičencev, bi namreč moralo v primeru, da E-oskrbe ne bi imeli več na voljo, poiskati novo nastanitev ali se celo preseliti v dom za starejše. E-oskrba pomembno izboljšuje varnost bivanja v domačem okolju ter razbremenjuje sistem zdravstvenega in socialnega varstva. Z razširitvijo E-oskrbe z zdravnikom na daljavo (telemedicino) pa bodo učinki še bistveno večji; telemedicina bo dodatno prispevala h kakovosti življenja in večji varnosti starejših v njihovem domačem okolju,« je izpostavil Peter Pustatičnik, vodja E-oskrbe in E-zdravja v Telekomu Slovenije.
Ob zaključku novinarske konference pa smo v razstavnem prostoru Telekoma Slovenija izžrebali še tri naključne obiskovalce prireditve in sicer mobilni telefon DORO in dve letni e Oskrbi na domu. Nagrajence bomo obvestili naknadno.