Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije za Komunalno podjetje Velenje s partnerji vzpostavil samodejno odčitavanje števcev

19. 5. 2020

Telekom Slovenije je v Velenju skupaj s partnerjema Enerkon in 2GG - DS Meritve za Komunalno podjetje Velenje vzpostavil rešitev, ki komunalnim podjetjem v Sloveniji omogoča digitalizacijo ter poenostavljeno centralno upravljanje števcev in samodejno odčitavanje porabe.

Rešitev je prilagodljiva za različne tipe energetskih virov, kot so topla voda, ogrevanje in plin.

Gre za pilotno rešitev, ki bo komunalnim podjetjem v Sloveniji omogočila digitalizacijo merilnih mest (števcev) in vzpostavitev samodejnega odčitavanja porabe in stanja energentov. Poleg tega rešitev vključuje tudi sistem za učinkovito upravljanje in optimizacijo distribucije in dobave energentov, kot so voda, toplota in plin v realnem času. Rešitev deluje z uporabo tehnologije interneta stvari NB-IoT (Narrowband Internet of Things), s katero je Telekom Slovenije kot prvi omrežje v celoti nadgradil pred dobrim letom. Gre za prvo tovrstno NB-IoT pilotno postavitev s tehnologijo interneta stvari na širšem območju Velenja.

Za izvedbo je potrebna preprosta nadgradnja obstoječega števca, celoten sistem pa se lahko nadgrajuje postopno, skladno z načrtovanimi obdobji umerjanja števčnih sistemov. Sistem omogoča centralizirano upravljanje obdobij samodejnega odčitavanja porabe, in sicer glede na specifike posameznega energenta in uporabnika.

Rešitev Telekoma Slovenije in njegovih partnerjev je del storitev enotne platforme za upravljanje in spremljanje dejavnikov za zagotavljanje boljše kakovosti bivanja v okviru platforme pametnih mest. Pri tehnologiji interneta stvari gre za standardizirano tehnologijo za učinkovito množično komunikacijo naprav, ki ustvarjajo nizek podatkovni promet. Tehnologija interneta stvari odpira nove priložnosti za razvoj inovativnih rešitev z visoko dodano vrednostjo za optimizacijo procesov, upravljanje z viri, zagotavljanje visoke stopnje varnosti, pa tudi višje kakovosti bivanja. Hkrati predstavlja nadaljnji korak v smeri razvoja pete generacije mobilnih omreži (5G).

Telekom Slovenije je s svojimi rešitvami za pametna mesta pomemben partner občin in komunalnih podjetij pri dvigu kakovosti storitev občanom, zmanjšanje emisij in vodnih izgub ter energetski učinkovitosti.

Razvoj infrastrukture in rešitev interneta stvari je skladen z razvojno strategijo Telekoma Slovenije, ki svoje omrežje že več let postopoma nadgrajuje in pripravlja na uvedbo pete generacije mobilnih omrežij (5G). Tako z omrežjem LTE/4G Telekom Slovenije pokriva že več kot 98 % prebivalstva, z omrežjem LTE/4G+ pa že več kot 82 % prebivalcev. Skladno s tem vse več uporabnikov Telekoma Slovenije prehaja na novejše tehnologije, ki zagotavljajo boljšo povezljivost in še višje prenosne hitrosti.