Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Telekom Slovenije je v skrbi za trajnostno bivanje in še boljšo kakovost življenja prebivalcev v mestih oz. skupnostih vzpostavil celovit nabor rešitev za pametna mesta, s katerimi lahko mesta oz. skupnosti spremljajo emisije in vodne izgube,

izboljšajo energetsko učinkovitost, poskrbijo za pametno upravljanje parkirišč in prometa, pametno razsvetljavo in še marsikaj. Ob tem Telekom Slovenije v vse več mestih po Sloveniji poskrbi tudi za vzpostavitev brezplačnega javnega WiFi-omrežja v sklopu projekta WiFi4EU.

​V Telekomu Slovenije so rešitve za pametna mesta zasnovali tako, da z njimi pokrivajo širok spekter potreb prebivalcev. Prve so rešitve za pametno upravljanje prometnih tokov, parkirišč in polnilnih postaj za električna vozila. Druge so rešitve za zmanjšanje emisij in vodnih izgub. Sledijo rešitve za spremljanje kakovosti zraka, voda, ravni hrupa in padavin ter rešitve za dvig energetske učinkovitosti. Priljubljene so tudi rešitve za varčno in pametno razsvetljavo ter rešitve za spremljanje zadovoljstva občanov. Vse rešitve povezuje enotna platforma, ki je enostavna za upravljanje, ob tem pa je odprta tudi za povezave s tretjimi ponudniki in nadgradnje, ki jih bo prinesel nadaljnji tehnološki razvoj. S tem bodo mesta in skupnosti še bolj učinkovita ter prijazna prebivalcem in okolju.
Dodatno lahko Telekom Slovenije v mestih vzpostavi tudi sistem spremljanja polnosti zabojnikov za smeti, spremljanje kritičnih pretokov vodotokov in napovedovanje nevarnosti poplav ter sisteme za umirjanje prometa s certificiranimi sistemi, ki lahko promet spremljajo tudi na daljšem odseku, npr. skozi celotno naselje.

Osrednja komunikacijska postaja v Zagorju ob Savi in polnilnice za e-vozila
Del rešitev pametnega mesta je Telekom Slovenije namestil tudi v Zagorju ob Savi z osrednjo komunikacijsko postajo, ki v obliki pametne ulične svetilke omogoča spremljanje in analizo različnih dejavnikov za boljše načrtovanje in upravljanje virov, kot so javna razsvetljava, parkirna mesta, komunalne storitve in podobno. Pri tem so v Zagorju ob Savi prvi pri nas uporabili komercialno uporabo rešitve za pametna mesta, ki temelji na uporabi tehnologije interneta stvari NB-IoT (Narrowband Internet of Things). Osrednja komunikacijska postaja je hkrati tudi polnilnica za električna vozila. Postajo postavi in vzdržuje Telekom Slovenije, nakup opreme ni potreben.

Digitalizirano spremljanje porabe energentov
Telekom Slovenije upravljavcem poslovnih objektov, poslovnih stolpnic ali nakupovalnih središč omogoča digitalizirano spremljanje porabe energentov z uporabo sistema daljinskega odčitavanja števcev, ki uporablja tehnologijo interneta stvari. Daljinsko odčitavanje porabe je možno v realnem času, upravljavec ima stalen vpogled v porabo energentov, zbrane podatke lahko analitično obdeluje, lažje predvidi prihodnje energetske potrebe in se lažje odloča tudi v smeri skrbi do okolja. Eden izmed primerov je, na primer, v Velenju, kjer je Telekom Slovenije skupaj s partnerji za Komunalno podjetje Velenje vzpostavil rešitev, ki omogoča digitalizacijo ter poenostavljeno centralno upravljanje števcev in samodejno odčitavanje porabe. Telekom Slovenije tovrstno rešitev daljinskega odčitavanja energentov vzpostavlja tudi v nakupovalnih središčih.

Pametno parkirišče v Tržiču
V Tržiču je Telekom Slovenije vzpostavil sistem za usmerjanje prometa s pametnimi parkirišči, ki na več ključnih lokacijah občanom in turistom olajša izbiro parkirišč in pregled nad prostimi parkirnimi mesti ter zmanjšuje prometno obremenjenost mesta. Izkazalo se je, da skoraj tretjino prometne obremenitve v mestnem jedru predstavljajo vozniki, ki iščejo prosta parkirna mesta. V sistem je vključenih že več kot sto parkirnih mest na več lokacijah. Vse so opremljene s sistemi senzorjev s tehnologijo pametnega vida, ki skupaj z zalednimi sistemi skrbijo za usmerjanje voznikov na prosta parkirna mesta, upravljavec pa ima stalen vpogled v zasedenost parkirišč in ostale statistike, s katerimi lažje nadzira prometne tokove v mestu.

Enotna platforma pametnega mesta v Novem mestu
V Novem mestu je Telekom Slovenije pilotsko vzpostavil napredno enotno platformo pametnega mesta, ki podpira celovito zbiranje in obdelavo podatkov, ki so povezani s storitvami, kot so zasedenost parkirnih mest, pametna ulična razsvetljava, merjenje zadovoljstva občanov, zajem in poraba vode in energentov. V Novem mestu je bila preizkušena tudi okoljska senzorika, s pomočjo katere ima občina podroben vpogled v kakovost zraka v mestu, temperaturo, tlak, vlažnost, prašne delce, ogljikov monoksid, dušikov in žveplov dioksid, ozon in hrup. Platforma je odprta za nove partnerje in predstavlja nadgradljivo osnovo za celovito vpeljavo vseh storitev pametnega mesta. S tem pilotskim projektom sta mestna občina Novo mesto in Telekom Slovenije pridobila dragocene izkušnje za bodoče podvige na področju uvedbe IoT rešitev za pametna mesta in skupnosti.

Sistemi za umirjanje prometnih tokov - prvi že deluje v Kranju
Sestavni del naprednih rešitev so tudi sistemi za umirjanje prometnih tokov, ki lahko pozitivno vplivajo na varnost vseh udeležencev v prometu. Prvi takšen sistem je že vzpostavljen v Kranju. V tem primeru Telekom Slovenije zagotovi tehnično rešitev ter skrbi za upravljanje in vzdrževanje sistema, vsi podatki pa so varno shranjeni v oblaku. Uporabniki, ki imajo pooblastila za dostop do podatkov (redarske službe), pridobijo poročila o meritvah hitrosti in lahko v primeru kršitev postopajo skladno z zakonskimi pooblastili. Pri tem gre za model, pri katerem lahko občina storitev najame za določeno časovno obdobje, tako da ne potrebuje začetne investicije. Uporabljena oprema je certificirana, zanjo je Telekom Slovenije pridobil vsa potrebna dovoljenja Urada RS za meroslovje.

Temelj je dobra povezanost v prvem omrežju Slovenije
Telekom Slovenije lahko za vse nameščene naprave in senzorje zagotovi povezljivost prek tehnologije interneta stvari NB-IoT, ki jo je uvedel prvi v Sloveniji, ter enotno platformo za upravljanje povezanih sistemov. Ob tem upravlja največje optično omrežje Slovenije in zagotavlja najbolj napredne rešitve v mobilnih omrežjih. Kot prvi v Sloveniji je vzpostavil najhitrejše mobilno omrežje 5G, ki je razvito tudi z mislijo za potrebe skupnosti, mest, prebivalcev in podjetij, ob tem pa posameznikom, skupnostim, občinam in podjetjem zagotavlja tudi rešitve kibernetske varnosti.