Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Občina Šmartno pri Litiji uvaja napredne storitve pametnega mesta

18. 7. 2022

V sredo, 6. julija, sta na gradu Bogenšperk Rajko Meserko, župan občine Šmartno pri Litiji, in Primož Kučič, direktor Prodaje poslovni trg v Telekomu Slovenije, podpisala pogodbo o vzpostavitvi dveh osrednjih komunikacijskih postaj v občini Šmartno pri Litiji.

Osrednja komunikacijska naprava je rešitev Telekoma Slovenije za pametna mesta, ki v obliki ulične svetilke poleg pametne javne razsvetljave omogoča tudi spremljanje in analizo različnih dejavnikov za boljše načrtovanje in upravljanje virov ter zagotavljanje javnih storitev, kot je polnjenje električnih vozil, pregled razpoložljivih parkirnih mest in podobno.

​Z razvojem tehnologije občine uvajajo vse bolj napredne in trajnostne rešitve, ki občanom poenostavljajo življenja in izboljšujejo kakovost bivanja. Tovrstne rešitve omogočajo optimizacijo porabe virov, lažje načrtovanje razvoja mest in lokalnih skupnosti, s pomočjo naprednega dokumentnega sistema pa tudi optimizacijo delovnih procesov.

V občini Šmartno pri Litiji bodo vzpostavili dve osrednji komunikacijski postaji, ki bosta poleg učinkovitejšega upravljanja javnih storitev in izboljšane varnosti omogočali tudi polnjenje električnih vozil, kot informacijski točki pa bosta zagotavljali tudi različne uporabne informacije. V tem okviru bodo lahko občani z odgovori na vprašanja občini podajali povratne informacije, na primer z glasovanjem za projekte, ki jih občina predlaga za izvedbo v okviru participativnega proračuna. Dostop do občinskih informacij in možnost glasovanja o občinskih projektih bo na voljo tudi prek mobilne aplikacije Modro mesto.

Osrednji komunikacijski postaji bosta predvidoma septembra letos nameščeni na parkirišču v Šmartnem pred športno dvorano, ki je namenjeno tudi obiskovalcem osnovne šole, ter na parkirišču pri gradu Bogenšperk.

»V naši občini veliko pozornosti namenjamo zadovoljstvu občanov z občinskimi storitvami. Zaradi omejenih proračunskih sredstev pri tem iščemo čim bolj učinkovite rešitve, ki jih uspešno uvajamo tudi prek digitalizacije. Tako smo že vpeljali dokumentni sistem za brezpapirno poslovanje, sedaj pa uvajamo še rešitve pametnega mesta, ki so zasnovane tako, da jih bomo lahko nadgrajevali glede na potrebe, ki se bodo izkazale skozi čas. Na ta način uresničujemo razvojne načrte občine, kjer največ priložnosti vidimo predvsem na področju turizma in trajnostnega razvoja,« je povedal Rajko Meserko, župan občine Šmartno pri Litiji.

»Rešitve v okviru pametnega mesta so zasnovane tako, da jih lahko prilagajamo potrebam vsake lokalne skupnosti. Občine na ta način delujejo bolj učinkovito, lažje uresničujejo zastavljene cilje in načrtujejo nadaljnje aktivnosti. S širokim portfeljem celovitih storitev in strokovnim znanjem smo zanesljiv partner lokalnih skupnosti pri digitalizaciji,« dodaja Primož Kučič, direktor Prodaje poslovni trg v Telekomu Slovenije.

Učinkovita rešitev za digitalizacijo lokalnih skupnosti
Telekom Slovenije je v sklopu rešitev pametnih mest skupaj s partnerji razvil osrednjo komunikacijsko postajo v obliki pametne ulične svetilke, ki na enem mestu omogoča različne napredne storitve: spremljanje zasedenosti parkirišč na določeni lokaciji, anonimno štetje prometa, prilagaja javno razsvetljavo v realnem času, omogoča polnjenje električnih vozil. Hkrati omogoča vključevanje dodatnih modulov, na primer spremljanje kakovosti zraka, temperature, vlage ipd.

Občani lahko na osrednji komunikacijski napravi pridobijo tudi različne informacije (na primer preverijo vremensko napoved), spremljajo občinska obvestila ali pa odgovorijo na vprašalnik, na primer o zadovoljstvu z razvojem v občini, prijavijo poškodbo komunalne infrastrukture ali podajo svoj predlog za spremembo ali izboljšavo. Rešitev je povezana v enotno platformo za upravljanje in spremljanje dejavnikov za zagotavljanje boljše kakovosti bivanja, občina pa pri tem izbere tiste storitve pametnega mesta, ki jih potrebuje. V Telekomu Slovenije s partnerji poskrbijo za uvedbo izbranih rešitev in njihovo neprekinjeno delovanje.