Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Luka Koper in Telekom Slovenije bosta sodelovala v evropskem projektu 5G-LOGINNOV

18. 5. 2020

Evropska komisija bo v okviru programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 sofinancirala izvedbo evropskega razvojnega projekta 5G-LOGINNOV, v katerem med 15 partnerji iz več evropskih držav skupaj sodelujejo tudi Luka Koper, Telekom Slovenije in INTERNET INSTITUT d.o.o.

Projekt 5G-LOGINNOV je osredotočen na omrežje naslednje mobilne generacije 5G, in sicer predvsem z vidika razvoja inovativnih rešitev na področju logistike v okviru Industrije 4.0.

Telekom Slovenije bo v okviru projekta na območju koprskega pristanišča vzpostavil razvojno-testno omrežje 5G, ki bo namenjeno razvoju ter testiranju rešitev za optimizacijo procesov, večjo učinkovitost in zmanjševanje vplivov na okolje na konkretnih primerih uporabe pri upravljanju transportne logistike. Pri testiranju rešitev bodo partnerji v projektu uporabili najnovejše tehnologije omrežij in naprav pete generacije, senzorje, avtomatizacijo, analitiko in sisteme upravljanja prometa, vključno z uporabo avtonomnih tovornih vozil. Podobne rešitve bodo ostali partnerji projekta testirali tudi v pristaniščih Hamburg in Pirej.

Vseh 15 partnerjev bo v projekt vložilo skoraj 8 milijonov evrov. Sofinanciranje Evropske komisije znaša 70 odstotkov, kar pomeni, da bo projekt deležen skoraj 6 milijonov evrov evropskih sredstev. Projekt bo trajal tri leta in bo predvidoma zaključen septembra 2023.

Telekom Slovenije načrtuje pametno 5G-infrastrukturo na način, da bo lahko na njej (poleg komunikacijskih storitev) omogočil številna navidezna namenska omrežja za posamezne poslovne vertikale, kot so logistika, transport, zdravje, energija, tovarne, pametna mesta in skupnosti. Kot edini slovenski operater je Telekom Slovenije doslej sodeloval v dveh evropskih projektih s področja uvedbe 5G, sodeluje pa tudi v slovenskem projektu 5G Varnost. Družba Luka Koper pa trenutno sodeluje v dveh projektih iz programa Obzorje 2020, in sicer sta to projekta SAURON in INFRASTRESS – oba se osredotočata na področje fizične in kibernetske varnosti pristanišč ter s tem povezanih izboljšav pri varovanju kritične infrastrukture.

Uvajanje pete generacije mobilnih omrežij je osnovano na dolgoročnem tehnološkem razvoju, ki temelji na omrežju LTE/4G+, nadgrajenem s tehnologijo interneta stvari. Telekom Slovenije je svoje omrežje kot prvi v Sloveniji že pred dobrim letom v celoti nadgradili s tehnologijo NB-IoT (Narrowband Internet of Things), ki odpira nove priložnosti za razvoj inovativnih rešitev z visoko dodano vrednostjo za optimizacijo procesov, upravljanje z viri, zagotavljanje visoke stopnje varnosti, pa tudi višje kakovosti bivanja. V Luki Koper bodo sodobno 5G omrežje uporabili za testiranje uporabniških izkušenj na področju varovanja pristanišča, izboljšave procesov v operativi ter na področju varovanja okolja. Sistem namreč omogoča boljšo pokritost območja ter hitrejši prenos večje količine podatkov, kot na primer video in foto materiala. S tega vidika omogoča lažji nadzor nad varnostjo in hitrostjo izvajanja pretovora. Prav tako olajša nadzor nad porabo električne energije, kar omogoča večjo energetsko učinkovitost.