Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Interes za uporabo E-oskrbe, ki jo sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada, presegel pričakovanja

26. 5. 2022

Po tem, ko je bil Telekom Slovenije s konzorcijskim partnerjem Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS) na javnem razpisu izbran za izvajanje projekta Ministrstva za zdravje »E-oskrba na domu«, je v dobrem mesecu prejel že več kot 3.000 vlog.

Uporabo storitve v okviru tega projekta sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) za 5.000 upravičencev. Projekt traja do 30. 9. 2023. E-oskrba ni vezana na to, pri katerem operaterju upravičenci sicer uporabljajo mobilne ali fiksne storitve.

​»Vedno več starejših, invalidov in kroničnih bolnikov si želi čim dlje bivati v svojem domačem okolju, hkrati pa so pri tem pogosto prepuščeni sami sebi. Če padejo ali se počutijo zelo slabo ali jih zadene možganska kap, pogosto ne zmorejo do telefona ali soseda, da bi poklicali na pomoč. Pri tem je lahko v izjemno pomoč E-oskrba, ki v primeru slabosti, padca ali osebne stiske omogoča takojšen klic v 24/7 delujoč asistenčni center. Na ta način v skrbi za starejše vsaj delno razbremenjujemo tudi svojce, ki tako vedo, da bo za organizacijo pomoči takoj poskrbelo usposobljeno zdravstveno osebje,« poudarja Peter Pustatičnik, vodja E-oskrbe in E-zdravja pri Telekomu Slovenije.

Telekom Slovenije je prejel že več kot 3.000 vlog za uporabo storitve v okviru projekta »E-oskrba na domu«, kar kaže na to, da so potrebe po E-oskrbi velike. Zaenkrat storitev v okviru projekta uporablja okoli 600 upravičencev. Pred namestitvijo E-oskrbe se vse prejete vloge skrbno pregledajo, preveri se izpolnjevanje pogojev in vloge po potrebi dopolni. »Zaradi izredno velikega odziva in zakasnitev pri dobavi obeskov z mobilnim detektorjem gibanja bo glavnina upravičencev E-oskrbo prejela od sredine junija dalje,« še pravi Pustatičnik.

Zaenkrat je sicer najmanj povpraševanja v regijah Primorske, Koroške, Štajerske in Prekmurja.


Kako E-oskrba deluje?

Uporabnik E-oskrbe lahko kadarkoli (24 ur na dan) pokliče asistenčni center s preprostim pritiskom na gumb varovalnega telefona, ki je nameščen v njegovem domu, ali s pritiskom na gumb za klic na pomoč na zapestnici. Poleg zapestnice uporabnik prejme tudi mobilni detektor gibanja na obesku, ki samodejno zazna padec in ob tem sproži klic v asistenčni center. Za začetek uporabe je potrebna namestitev opreme, ki jo izvede tehnik Telekoma Slovenije. Namestitev je enostavna, brez vrtanja in posebnih napeljav.


Kdo je upravičen do sofinanciranja uporabe in namestitve opreme E-oskrbe?

Do uporabe E-oskrbe, ki jo v okviru projekta »E-oskrba na domu« sofinancira EU iz ESS, je upravičenih 5.000 uporabnikov, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih pogojev:

so starejši od 65 let in pretežni del dneva bivajo sami ali
zaradi pridruženih kroničnih nenalezljivih bolezni spadajo v ranljivo skupino prebivalstva v primeru zbolevanja za koronavirusno boleznijo ali
jim je v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja priznana invalidnost ali
v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo ali
so stari 18 let ali več in so zaradi nevroloških oziroma nevromišičnih obolenj ogroženi za padec oziroma so zaradi kognitivnega upada pri demenci izpostavljeni različnim neželenim dogodkom v okolju.
Kako do sofinancirane E-oskrbe?

Uporabo E-oskrbe, ki jo v okviru projekta »E-oskrba na domu« sofinancira EU iz ESS, lahko upravičenci uredijo:

prek Zveze društev upokojencev Slovenije s klicem na številko 051 252 000 (vsak delovnik med 8. in 12. uro) ali pisno po e-pošti e-oskrba@zdus-zveza.si ali se oglasijo na lokalnem društvu upokojencev;
prek Telekoma Slovenije s klicem na brezplačno številko 080 12 13 vsak delovnik med 8. in 16. uro), pisno po e-pošti e-oskrba@telekom.si ali z obiskom prodajnega mesta Telekoma Slovenije.