Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

V Telekomu Slovenije svojim uporabnikom zagotavljamo najsodobnejše komunikacijske storitve, ki jih nenehno posodabljamo in prilagajamo potrebam posameznih skupin uporabnikov. Storitve zagotavljamo z omrežji, ki jih gradimo po vsej Sloveniji.

Telekom Slovenije pri izgradnji omrežij in svojem poslovanju vstopa v poslovna razmerja z lastniki nepremičnin, na katerih namerava graditi, je že zgrajena omrežna infrastruktura ali jih uporablja za zagotavljanje storitev. Poslovna razmerja obsegajo pridobitev kupoprodajnih in služnostnih dovoljenj lastnikov nepremičnin ali drugih dovoljenj in soglasij za njihovo uporabo oziroma za najem nepremičnin za uporabo s strani Telekoma Slovenije.

Prav tako vstopa Telekom Slovenije v poslovna razmerja pri poslovanju z lastnimi nepremičninami, tj. pri oddajanju in prodaji nepremičnin Telekoma Slovenije.

Telekom Slovenije obdeluje osebne podatke posameznikov, ki ste v poslovnem razmerju s Telekomom Slovenije bodisi kot partnerji, zastopniki, pooblaščenci oziroma njihove kontaktne osebe. Pri tem ravnamo v skladu s predpisi, tudi v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov1 (GDPR2). Več o obdelavi osebnih podatkov vam je na voljo v dokumentu Informacije o obdelavi osebnih podatkov v sklopu poslovnih razmerij za uporabo nepremičnin.

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:
Telekom Slovenije, d.d.
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Cigaletova ulica 15
1000 Ljubljana
e-naslov: dpo@telekom.si 

1UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

2GDPR – iz kratkega angleškega naziva uredbe - General Data Protection Regulation