Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Zakupi KO

Cenejši klici v tujino

Komuniciranje ne pozna meja. Če pogosto kličete v tujino, izberite ustrezno mobilni klicni zakup KO in kličite ceneje.

lzberite eno ali več mobilnih zakupov. Vsak v mesečni naročnini vključuje določeno število minut klicev v izbrano državo partnerja. Prednosti uporabe klicnih opcij so nižje cene klicev v tujino in možnost kombiniranja večjega števila klicnih opcij.

Vklop v prihodnosti

V Mojem Telekomu lahko vklop izbranega mobilnega zakupa načrtujete 1 mesec vnaprej. Optimizirajte svoj čas in vnaprej določite datum vklopa. V Mojem Telekomu so prikazane redne cene (brez morebitnih popustov), ki veljajo na dan vklopa. Menjava paketa lahko vpliva na vnaprej nastavljeni zakup (če zakup pri tem paketu ni omogočen).

Zakupi do preklica

Mobilni klicni zakupDržaveVključene količineMesečna naročnina v EU (EUR z DDV)Vklop s sporočilom SMS
KO EU 120 minut120 minut klicev iz Slovenije v EU+ območje120 minut10 €KO EU 120 na 1918
KO EU 500 minut500 minut klicev iz Slovenije v EU+ območje500 minut39,95 €KO EU 500 na 1918
KO Balkan 1100 minut klicev iz Slovenije v Srbijo, Črno goro in na Kosovo100 minut15 €KO BALKAN1 na 1918
KO Balkan 2100 minut klicev iz Slovenije v Bosno in Hercegovino, Severno Makedonijo in Albanijo100 minut15 €KO BALKAN2 na 1918
KO Svet 1100 minut klicev iz Slovenije v Švico, ZDA, Kanado, Avstralijo in Brazilijo100 minut15 €KO SVET1 na 1918
KO Svet 2100 minut klicev iz Slovenije v Rusijo, Ukrajino, Indijo, Izrael, Turčijo in na Kitajsko100 minut15 €KO SVET2 na 1918

Izklop

Trajni zakup velja do preklica (primer izklopa KO BALKAN1 NE na 1918), zakup za eno obračunsko obdobje velja za obstoječi mesec.

 

Vklop zakupa za tekoči mesec

Mobilni zakup KO EU 120 minut vključuje 120 minut klicev iz Slovenije v EU+ območje. Cena zakup: 10 € enkratno
Vklop: Pošljite sporočilo SMS z vsebino KO EU 120 MESEC na številko 1918.

Posebna ponudba

Za naročnike paketov Naj B, Naj C, Naj 5G, Dostopni A, Dostopni B, Dostopni C in Vse dobro velja posebna ponudba KO EU 120 minut, ki je v koledarskem letu za naročnike navedenih paketov dva meseca brezplačen, nato pa se obračuna po ceniku, in sicer 5 EUR na mesec.

Vse zakupe KO lahko vklopite tudi v Mojem Telekomu ali prek vloge za dodatne storitve.

Dodatne informacije in opombe

 • Cene so v EUR z DDV.
 • Po porabi zakupljenih količin se pogovori obračunajo po veljavnem ceniku, objavljenem na www.telekom.si.
 • Vsi novi zakupi so na voljo tudi na ločenem računu.
 • Vklop/izklop je omogočen prek poslanega SMS-sporočila ali izpolnjene vloge za dodatne storitve.
 • Vključena količina minut zakupov velja samo v primeru klicev iz Slovenije v izbrane države (na mobilne ali fiksne telefonske številke).
 • Po porabi zakupljenih količin se pogovori obračunajo po veljavnem ceniku, objavljenem na www.telekom.si.
 • Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje.
 • V istem obračunskem obdobju je mogoč samo en vklop istega zakupa.
 • Možen je vklop različnih zakupov hkrati.
 • Zakupljenih količin ni mogoče uporabiti s storitvijo Komunikator.
 • Naročnina zakupa se obračuna za polno obračunsko obdobje, ne glede na datum vklopa ali izklopa zakupa.
 • Poslani SMS za vklop oz. izklop zakupa se zaračuna po veljavnem ceniku. Ob uspešnem vklopu zakupa prejme uporabnik brezplačen povratni SMS.
 • Uporabnikom dodatnih podrejenih SIM-kartic (SIM 2, Avtotelefon, Druga številka) je vklop zakupov omogočen le na nosilni SIM-kartici, količina zakupa pa velja tako za nosilno kot tudi podrejeno SIM-kartico.
 • Poslani SMS-i se obračunajo po veljavnem ceniku.