Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

SMS zgrešeni klici

Brezplačna obvestila o zgrešenih klicih v času nedosegljivosti ali zasedenosti.

Storitev SMS-zgrešeni klici vam posreduje informacije, kdo in kdaj vas je klical. Ko ste ponovno dosegljivi, prejmete SMS s seznamom zgrešenih klicev. Storitev deluje tudi v tujini.

 

Storitev SMS-zgrešeni klici v primeru nedosegljivosti je samodejno vključena v naročniške pakete mobilnih storitev - za delovanje storitve le izključite preusmeritev klicev v primeru nedosegljivosti ali zasedenosti.

Podrobnosti

Za vklop v primeru nedosegljivosti naročniki pošljite KLIC na številko 1918. Uporabniki Mobi pošljite KLIC na številko 1917.

Za izklop naročniki pošljite KLIC IZKLOP na 1918. Za izklop uporabniki Mobi pošljite KLIC IZKLOP na 1917.

  • Zabeležijo se vsi dohodni glasovni klici zadnjih 3 dni.
  • Ne beležijo se dohodni video, faks in podatkovni klici.
  • Če imate vključeno preusmeritev v primeru nedosegljivosti, SMS-zgrešeni klici ne delujejo, razen če imate nastavljeno preusmeritev v telefonski predal.
  • Uporabnikom MPO se v prejetem SMS-u izpišejo dolge številke.
  • Storitev ni omogočena za paket NMT osnovni.
  • Če imate vključene SMS-zgrešeni klici v času nedosegljivosti ali zasedenosti, se kličočemu oglasi odzivnik »Številka trenutno ni dosegljiva. Prosim, pokličite kasneje. The number is not available at the moment. Please, try later.«.

Ukazni nizi, ki so na voljo za SMS-zgrešene klice:

Ključna beseda na 1918 za naročnike in 1917 za uporabnike MobiOpis
KLIC Zvklop v primeru zasedenosti in nedosegljivosti
KLICvklop v primeru nedosegljivosti
KLIC IZKLOPizklop SMS-zgrešenega klica
KLIC IZKLOPzgrešeni klic se pojavi neposredno na zaslonu mobitela
KLIC SMSzgrešeni klic je v SMS-u (ko sporočilo preberete se izbriše)
KLIC ENGzgrešeni klic prejmete v angleškem jeziku
KLIC GERzgrešeni klic prejmete v nemškem jeziku
KLIC ITAzgrešeni klic prejmete v italijanskem jeziku
KLIC HRzgrešeni klic prejmete v hrvaškem jeziku
KLIC SLOsprememba nazaj v slovenski jezik
KLIC SKUPAJprejemanje obvestil v enem skupnem SMS-u
KLIC SMS1v primeru, da je klicatelj en sam, prejmete en SMS s številke klicatelja; če je klicateljev več, prejmete informacijo o vseh klicateljih v enem SMS-u
KLIC SMS2v primeru, da sta klicatelja dva oziroma z dveh različnih številk, prejmete dva SMS-a z obeh številk; če je klicateljev več, prejmete informacijo o vseh klicateljih v enem SMS-u
KLIC SMS3v primeru, da so klicatelji trije, prejmete tri SMS-e s treh številk klicateljev; če je klicateljev več, prejmete informacijo o vseh klicateljih v enem SMS-u
KLIC SMS4v primeru, da so klicatelji štirje, prejmete štiri SMS-e s štirih številk klicateljev; če je klicateljev več, prejmete informacijo o vseh klicateljih v enem SMS-u
KLIC NEZNANAinformacije o klicih z neznanih telefonskih številk
KLIC ZNANAinformacije o klicih z znanih telefonskih številk (prednastavljeno)

Cena

Storitev je brezplačna. Poslani SMS za vklop/izklop storitve in spremembe nastavitev se obračuna po ceniku za SMS.