Vse dodatne storitve za uporabnike predplačniških paketov Mobi.

Dodatne storitve

 

 

Žepnina
HR-internet
Hitri internet LTE za uporabnike Mobi
Pošlji SMS
Internet na paketu Mobi
Polnjenje računa Mobi
Povej vse
SMS-donacije
SMS-kopija in SMS-posredovanje
SMS-pokliči
SMS-zgrešeni klici
Videotelefonija
Čakajoči klic
Klic na donacijske številke 090
VALÚ
Plačaj zame
Moja številka Mobi
Podaljšanje veljavnosti računa Mobi brez polnitve
Prenos dobroimetja ob prehodu v naročniško razmerje
Prenos dobroimetja med predplačniškimi računi