Vse dodatne storitve za uporabnike predplačniških paketov Mobi.

Dodatne storitve

 

 

HR-internet
Pošlji SMS
Internet na paketu Mobi
Žepnina
Hitri internet LTE za uporabnike Mobi
SMS-donacije
SMS-kopija in SMS-posredovanje
SMS-pokliči
SMS-zgrešeni klici
Videotelefonija
VALÚ
Plačaj zame
Polnjenje računa Mobi
Povej vse
Moja številka Mobi
Podaljšanje veljavnosti računa Mobi brez polnitve
Prenos dobroimetja ob prehodu v naročniško razmerje
Prenos dobroimetja med predplačniškimi računi
Čakajoči klic
Klic na donacijske številke 090