Vse dodatne storitve za uporabnike predplačniških paketov Mobi.

Dodatne storitve

 

 

Čakajoči klic
Klic na donacijske številke 090
VALÚ
Plačaj zame
Polnjenje računa Mobi
Moja številka Mobi
Podaljšanje veljavnosti računa Mobi brez polnitve
Prenos dobroimetja ob prehodu v naročniško razmerje
Prenos dobroimetja med predplačniškimi računi
HR-internet
Pošlji SMS
Internet na paketu Mobi
Žepnina
Hitri internet LTE za uporabnike Mobi
Povej vse
SMS-donacije
SMS-kopija in SMS-posredovanje
SMS-pokliči
SMS-zgrešeni klici
Videotelefonija