Vse dodatne storitve za uporabnike predplačniških paketov Mobi.

Dodatne storitve

 

 

VALÚ
Plačaj zame
Polnjenje računa Mobi
Povej vse
Moja številka Mobi
Podaljšanje veljavnosti računa Mobi brez polnitve
Prenos dobroimetja ob prehodu v naročniško razmerje
Prenos dobroimetja med predplačniškimi računi
Čakajoči klic
Klic na donacijske številke 090
Internet na paketu Mobi
Žepnina
HR-internet
Hitri internet LTE za uporabnike Mobi
Pošlji SMS
SMS-donacije
SMS-kopija in SMS-posredovanje
SMS-pokliči
SMS-zgrešeni klici
Videotelefonija