0
Kdo je tvoj NekiNeki?

Pripelji prijatelja na paket Naj B - z ugodnostjo NekiNeki prijatelj oba pridobita 50 % popusta na mesečno naročnino za eno leto brez vezave s kar 70 GB prenosa podatkov za samo 9,50 € na mesec.1

SAMO
950 €
/MESEC

Novi ali obstoječi naročnik lahko v promocijskem obdobju pridobi eno kodo, in sicer tako, da pošlje SMS-sporočilo z vsebino NEKINEKI KODA na številko 1918. V povratnem sistemskem obvestilu nato prejme kodo, ki jo nato podari novemu naročniku. Kodo lahko pridobi do 31. 7. 2019.

Novi naročnik, prejemnik kode, nato aktivira ugodnost tako, da pošlje SMS z vsebino NEKINEKI XYZXYZ (XYZXYZ je koda, ki jo je prejel od obstoječega naročnika) na številko 1918. Ugodnost je mogoče aktivirati do 31. 8. 2019. Z aktivacijo ugodnosti se obema naročnikoma (tako novemu naročniku kot tudi obstoječemu naročniku, ki je prvi pridobil kodo ugodnosti) aktivira znižana mesečna naročnina izbranega paketa, hkrati pa prejmeta oba naročnika sistemsko sporočilo o aktivirani ugodnosti. Podrobnejša navodila in pogoje najdete v prodajni ponudbi.
Mesečna naročnina 9,50 € je mesečna naročnina paketa Naj B z ugodnostjo NekiNeki (21,99 € – 3 €) in upoštevanim 50-odstotnim popustom in je zaokrožena na dve decimalki.

Opombe

1Naročniško razmerje s paketom Naj B lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki mobilnih storitev, ki so zasebni ali poslovni uporabniki. Paket Naj B z mesečno naročnino 21,99 EUR (18,99 EUR z ugodnostjo Poveži in prihrani ali 18,99 EUR z ugodnostjo Mladi ali 18,99 EUR z ugodnostjo Penzion) vključuje neomejene pogovore in neomejene SMS-/MMS-e v vsa slovenska omrežja in v državah območja EU-tarife ter 70 GB prenosa podatkov, ki jih je mogoče porabiti v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (od tega brezplačno do 8202 MB v državah območja EU-tarife). Pri poslanih in prejetih MMS-ih v državah območja EU-tarife se prenos podatkov odšteva od skupne količine prenosa podatkov. Po doseženi skupni vključeni količini prenosa podatkov se prenos podatkov zaračuna skladno s cenikom prenosa podatkov nad vključeno količino. Navedene količine in cene veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije in v državah območja EU-tarife v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročnikom zaračuna priključna taksa v višini 10,95 EUR, v primeru spremembe obstoječega mobilnega paketa v navedeni paket pa se zaračuna enkraten znesek v višini 10,95 EUR. Cene so v EUR z DDV. Neomejeni pogovori in neomejena sporočila SMS/MMS v vsa slovenska omrežja in v državah območja EU-tarife so namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje oz. pošiljanje SMS-/MMS-ov brez človekovega posredovanja ipd. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve.
Ugodnosti (Poveži in prihrani, Mladi, Penzion in Akcijska mesečna naročnina) se med seboj izključujejo. Naročnik lahko koristi eno ugodnost na zgolj eni številki, razen ugodnosti Poveži in prihrani.
Pogoj za pridobitev akcijske mesečne naročnine 10 EUR paketov Naj A, Naj B in Naj C za obdobje 4 mesecev je sklenitev novega naročniškega razmerja in nakup subvencionirane naprave ob vezavi v skladu s Pogoji akcijskega nakupa naprav v obdobju od 1. 7. do 31. 7. 2019. Po izteku 4 mesecev se prične zaračunavati polna mesečna naročnina izbranega paketa.


Pridobitev ugodnosti Pripelji prijatelja
Novi ali obstoječi naročnik lahko v promocijskem obdobju pridobi eno kodo, in sicer tako, da pošlje SMS-sporočilo z vsebino NEKINEKI KODA na številko 1918. V povratnem sistemskem obvestilu nato prejme kodo, ki jo nato podari novemu naročniku. Kodo lahko pridobi do 31. 7. 2019.
Novi naročnik, prejemnik kode, nato aktivira ugodnost tako, da pošlje SMS z vsebino NEKINEKI XYZXYZ (XYZXYZ je koda, ki jo je prejel od obstoječega naročnika) na številko 1918. Ugodnost je mogoče aktivirati do 31. 8. 2019. Z aktivacijo ugodnosti se obema naročnikoma (tako novemu naročniku kot tudi obstoječemu naročniku, ki je prvi pridobil kodo ugodnosti) aktivira znižana mesečna naročnina izbranega paketa, hkrati pa prejmeta oba naročnika sistemsko sporočilo o aktivirani ugodnosti.

Ena koda velja za eno novo mobilno naročniško razmerje pri Telekomu Slovenije. Da bi se izognili zlorabam, naj obstoječi oz. bodoči (novi) naročnik kode ne deli s tretjimi osebami. Po preteku 12 mesecev se mesečna naročnina začne zaračunavati v skladu z veljavnim cenikom. Cenik paketov je objavljen na www.telekom.si.
Za novega naročnika mobilnega paketa Telekoma Slovenije se šteje:

  • sklenjeno novo naročniško razmerje (nov vklop),
  • prehod s številke Mobi v naročniško razmerje in
  • prehod od drugega operaterja (MNP).

POMEMBNO: V primeru zamenjave naročnika ne gre za novega naročnika, npr.: če Janez Novak, ki ima naročniško razmerje pri Telekomu Slovenije, prenese svojo telefonsko številko na Marijo Novak. V tem primeru ugodnosti ni mogoče uveljavljati. Ugodnost je možno aktivirati na telefonski številki, ki na SPP-ju novega naročnika ni bila izključena 30 dni pred sklepanjem naročniškega razmerja, za katerega se uveljavlja popust. Datum sklenitve novega mobilnega naročniškega razmerja mora biti kasnejši od datuma začetka akcije (torej od 24. 5. 2019 do 31. 8. 2019).


Ugodnost NekiNeki Prijatelj
Ugodnost NekiNeki prijatelj prinaša 50 % popusta na mesečno naročnino mobilnega paketa Naj B ali Naj C oz. ostalih izbranih mobilnih paketov, navedenih v prodajni ponudbi Ugodnost NekiNeKi prijatelj, vsem, ki v akcijskem obdobju od 24. 5. do 31. 7. 2019 pridobijo novega naročnika paketa Naj B ali Naj C, ki je mlajši od 31 let. Obstoječi naročnik pridobi kodo za znižano mesečno naročnino, tako da pošlje SMS z vsebino NEKINEKI KODA na 1918. Pridobljeno kodo nato podari novemu naročniku, ki sklene naročniško razmerje z navedenim paketom. Novi naročnik nato kodo, ki jo je prejel od obstoječega naročnika, prek SMS-a z vsebino NEKINEKI XYXYXY (XYXYXY pomeni kodo) posreduje na 1918. Ob izpolnjenih pogojih akcije se znižana mesečna naročnina aktivira na obstoječem in novem naročniškem razmerju, oba naročnika pa prejmeta potrditveni SMS. Ugodnost velja 12 mesecev od dneva aktivacije. Vezava ni pogoj za koriščenje ugodnosti. Navedena ugodnost se izključuje z vsemi obstoječimi popusti. Za več informacij o ponudbi obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 080 8000.

Ugodnost za mlade NekiNeki
Ugodnost Mladi oziroma ugodnost NekiNeki za mlade je namenjena zasebnim uporabnikom, naročnikom v starosti od 15. do dopolnjenega 31. leta starosti in omogoča znižanje mesečne naročnine mobilnega naročniškega paketa Naj B ali Naj C pod pogoji vsakokrat veljavne prodajne ponudbe Ugodnost Mladi. Ugodnost Mladi se lahko uveljavlja na največ enem mobilnem naročniškem razmerju.

Ugodnost Poveži in prihrani
Koriščenje ugodnosti Poveži in prihrani (tudi za naročnike novih fiksnih paketov NEO) v primeru skupnega računa je možno pod pogoji vsakokrat veljavne prodajne ponudbe Poveži in prihrani, ki je na voljo na www.telekom.si in na prodajnih mestih Telekoma Slovenije. Naročniku, ki želi spremeniti naročniško razmerje, predlagamo, da preveri, ali s takšno spremembo še vedno izpolnjuje pogoje za koriščenje ugodnosti.

Druga številka – zasebni uporabniki
Naročniško razmerje Druga številka je dodatno podrejeno naročniško razmerje, ki je na voljo naročnikom paketov Naj B (1 dodatno) in Naj C (4 dodatna naročniška razmerja) kot zasebnim uporabnikom. Naročniško razmerje Druga številka je dodatno podrejeno naročniško razmerje, ki ga lahko sklenejo naročniki paketov, naštetih v prodajni ponudbi. Z vklopom podrejenega naročniškega razmerja Druga številka prejmejo naročniki dodatno kartico SIM, ki uporablja zakupljene količine nosilnega naročniškega razmerja. Storitve, opravljene po porabljenih zakupljenih količinah, se zaračunajo po ceniku nosilnega razmerja. Ob vklopu podrejenega naročniškega razmerja Druga številka se nosilnemu naročniškemu razmerju zaračuna dodatek k mesečni naročnini, ki je zabeležen v prodajni ponudbi (cenik). S sklenitvijo novega podrejenega naročniškega razmerja se naročnikom zaračuna priključna taksa v višini 10,95 EUR, v primeru spremembe obstoječega mobilnega paketa v navedeni paket pa se ne zaračuna strošek spremembe paketa.

Domače omrežje (doma) je mobilno omrežje Telekoma Slovenije. Države območja EU-tarife: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Republika Ciper (grški del Cipra), Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Gibraltar, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Kanarski otoki, Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska in Velika Britanija.


Prodajni ponudbi

Prodajna ponudba paketa Naj B
Prodajna ponudba Akcijska mesečna naročnina paketov Naj za nove naročnike
Prodajna ponudba Ugodnost za mlade NekiNeki
Prodajna ponudba Ugodnost za mlade NekiNeki prijatelj
Navodila za sklenitev naročniškega razmerja za mlade

Sledite nam na družbenih omrežjih

Ne zamudite novih ponudb in akcij prvega slovenskega operaterja.

Pišite nam

Prosimo, izberite vrsto sporočila: