0

​​

Dodatni zakupi prenosa podatkov

Ko porabite vključene količine prenosa podatkov ali želite še več prenosa podatkov, vam ponujamo naslednje možnosti dodatnih zakupov.

NOVO - Vklop v prihodnosti

V Mojem Telekomu lahko vklop izbranega mobilnega zakupa načrtujete 1 mesec vnaprej. Optimizirajte svoj čas in vnaprej določite datum vklopa. V Mojem Telekomu so prikazane redne cene (brez morebitnih popustov), ki veljajo na dan vklopa. Menjava paketa lahko vpliva na vnaprej nastavljeni zakup (če zakup pri tem paketu ni omogočen).

Enkratni zakupi, ki veljajo do konca obračunskega obdobja:
ENKRATNI ZAKUPCENAVključena količina podatkovOmejitev uporabe za EU* (PPU)Cena (pribitek) za prenos podatkov v EU nad PPU do vključene količineZa vklop pošljite SMS na 1918
Dodatni zakup 1 GB enkratno7 €1 GB1 GB/ZAKUP 1 GB MESEC
Dodatni zakup 5 GB enkratno10 €5 GB5 GB
/
ZAKUP 5 GB MESEC
Dodatni zakup 10 GB enkratno14 €10 GB10 GB
/
ZAKUP 10 GB MESEC
Dodatni zakup 20 GB enkratno22 €20 GB20 GB
/ZAKUP 20 GB MESEC
Dodatni zakup 100 GB enkratno19,99 €100 GB18,20 GB
2,19 €/GBZAKUP 100 GB MESEC
Zakupi do preklica:
ZAKUP DO PREKLICACENAVključena količina podatkovOmejitev uporabe za EU* (PPU)Cena (pribitek) za prenos podatkov v EU nad PPU do vključene količine
Za vklop pošljite SMS na 1918Za izklop pošljite SMS na 1918
Dodatni zakup 1 GB7 €1 GB1 GB/ZAKUP 1 GBZAKUP 1 GB NE
Dodatni zakup 5 GB10 €5 GB5 GB
/
ZAKUP 5 GBZAKUP 5 GB NE
Dodatni zakup 10 GB14 €10 GB 10 GB
/
ZAKUP 10 GBZAKUP 10 GB NE
Dodatni zakup 20 GB22 €20 GB 20 GB
/ZAKUP 20 GBZAKUP 20 GB NE
Dodatni zakup 100 GB19,99 €100 GB 18,20 GB
2,19 €/GBZAKUP 100 GBZAKUP 100 GB NE


Enkratni zakupi, ki veljajo do konca obračunskega obdobja za paketa Mobilni Net Enostavni in Napredni:
ENKRATNI ZAKUPCENAVključena količina podatkovOmejitev uporabe za EU* (PPU)Cena (pribitek) za prenos podatkov v EU nad PPU do vključene količineZa vklop pošljite SMS na 1918
Dodatni zakup 2 GB enkratno7 €2 GB2 GB/ZAKUP 2 GB MESEC
Dodatni zakup 15 GB enkratno10 €15 GB9330 MB
2,19 €/GBZAKUP 15 GB MESEC
Dodatni zakup 50 GB enkratno20 €50 GB18660 MB
2,19 €/GBZAKUP 50 GB MESEC
Zakupi do preklica za paketa Mobilni Net Enostavni in Napredni:
ZAKUP DO PREKLICACENAVključena količina podatkovOmejitev uporabe za EU* (PPU)Cena (pribitek) za prenos podatkov v EU nad PPU do vključene količine
Za vklop pošljite SMS na 1918Za izklop pošljite SMS na 1918
Dodatni zakup 2 GB7 €2 GB2 GB/ZAKUP 2 GBZAKUP 2 GB NE
Dodatni zakup 15 GB10 €15 GB 9330  MB 2,19 €/GBZAKUP 15 GBZAKUP 15 GB NE
Dodatni zakup 50 GB20 €50 GB 18660 MB 2,19 €/GBZAKUP 50 GBZAKUP 50 GB NE

*Vključene količine podatkov veljajo v Sloveniji ali državah območja EU-tarife, pri čemer je brezplačna uporaba v EU omejena v skladu s Politiko poštene uporabe (PPU) storitev gostovanja v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih operaterjev z EU- tarifo na podlagi Uredbe (EU) št. 531/2012 in Izvedbene Uredbe (EU) 2016/2286. Za prenos podatkov v EU nad omejitvijo PPU se zaračuna pribitek v višini 2,19 EUR/GB (cena je z DDV). Po porabljeni celotni količini se prenos podatkov v Sloveniji in EU zaračuna po ceniku izbranega naročniškega paketa.
Ob porabi 80 % vključene količine in ob celotni porabljeni količini prenosa podatkov vas bomo o tem obvestili prek SMS-sporočila.Dnevni zakup

Dan interneta: 24 ur neomejeno prenašajte podatke. Za tiste dni, ko potrebujete več.

Vključite si Dan GB za 3,95 EUR. Storitev si vključite na portalu Moj Telekom ali pošljite SMS z vsebino DAN GB na 1918.

Naročniki mobilnih paketov si odslej lahko privoščite zares neomejen prenos podatkov tudi v omrežju LTE/4G. Ob vklopu Dan GB lahko prenos podatkov uporabljate brez omejitev naslednjih 24 ur. Brez skrbi preizkušajte svoje najljubše aplikacije, poslušajte glasbo, glejte videoposnetke in filme, igrajte igrice in komunicirajte prek družbenih omrežij.

Prednosti

 • 24 ur prenosa podatkov brez omejitev količine ali hitrosti,
 • v tem času se podatki iz vašega naročniškega paketa ali dodatnih zakupov ne porabljajo,
 • po poteku 24 ur lahko zakup ponovite ali ponovno uporabljate svoje mesečne podatke,
 • enostaven vklop prek SMS-sporočila.

Preklopite na LTE/4G in doživite res hiter internet. Pošljite SMS z vsebino LTE na 1918.

Storitev vključuje 24 ur neomejenega prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije in predstavlja alternativno tarifo, ki ni skladna z EU-tarifo na podlagi Uredbe (EU) št. 531/2012 in Izvedbene Uredbe (EU) 2016/2286, za katero velja pravilo RLAH (Roam Like At Home). Naročnik z vklopom storitve izrecno soglaša in je seznanjen, da storitev ni skladna z regulatornimi pogoji in pravilom RLAH.
Dnevni zakup ni možen v paketih Naj A in Dostopni Start.Zakupi za ostale države

Za brezskrben dostop do mobilnega interneta na Hrvaškem izberite zakup HR-internet.

Znižajte stroške v tujini - zakupite enote storitev za brezskrbne klice, sporočila in mobilni internet.


Kako izbrati pravo opcijo?

Če ste v dvomu, katero opcijo ali podatkovni paket izbrati, uporabite kalkulator prenosa podatkov, ki vam bo izračunal, koliko podatkov porabite ob vaši običajni rabi interneta.


 • Vklop zakupa se izvrši po prejemu in potrditvi SMS-zahteve s strani naročnika.
 • Enkraten zakup je omogočen za tekoče obračunsko obdobje (tekoči mesec). Potrditev zahteve za vklop mora biti opravljena v petih minutah od prejema povratnega sporočila. S koncem tekočega meseca se opcija izključi, uporabnik pa jo lahko ob začetku novega obračunskega obdobja ponovno vključi.
 • Zakup do preklica je omogočen za tekoče obračunsko obdobje (tekoči mesec). Potrditev zahteve za vklop mora biti opravljena v petih minutah od prejema povratnega sporočila. S koncem tekočega meseca se zakup ne izključi, temveč se avtomatsko podaljša tudi v naslednji obračunski mesec. Zakup do preklica lahko uporabniki izključijo tako, da pošljejo SMS-sporočilo z vsebino IME STORITVE NE (npr. ZAKUP 1 GB NE) na številko 1918.
 • Naročniki lahko prek SMS-zahteve v enem obračunskem obdobju vključijo enega ali več različnih zakupov do preklica. Posamezen zakup do preklica je mogoče vključiti le enkrat.
 • Pri naročniških razmerjih, kjer je naročnik poslovni uporabnik (pravna oseba, s. p.) in ima vključeno storitev Ločeni račun, se zakup vključi na ločenem računu.
 • Po porabljeni količini se prenos podatkov obračunava po veljavnem ceniku paketa. Neporabljene količine podatkov se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. Naročnina se ob vklopu zakupa za tekoče obračunsko obdobje obračuna po veljavnem ceniku. Naročnina se za posamezno obračunsko obdobje obračuna v celoti, ne glede na datum vklopa zakupa.
 • S poslano SMS-zahtevo se naročnik strinja s pogoji uporabe in navodili zakupa ter potrjuje, da je seznanjen s ceno zakupa.
 • Vsaka poslana SMS-zahteva se obračuna po veljavnem ceniku za sporočila SMS glede na naročniški paket uporabnika.

Vklop prek portala Moj Telekom

Naročniki lahko vklop in izklop zakupa uredite tudi prek spletnega portala Moj Telekom. Za možnost upravljanja z zakupi morate imeti urejen popoln dostop do portala Moj Telekom in se strinjati s Pogoji vklopa in izklopa storitev prek portala Moj Telekom. Če popolnega dostopa do portala še nimate, si ga uredite z obrazcem Vloga za urejanje dostopov do portala Moj Telekom.


Prodajne ponudbe

Prodajna ponudba Dan GB


Sledite nam na družbenih omrežjih

Ne zamudite novih ponudb in akcij prvega slovenskega operaterja.

Pišite nam

Prosimo, izberite vrsto sporočila: