SBS Zaščitno steklo E-Vision (TEVISIP6119B)
Barva:  :