E-pošta Internet + MMS
Izklop / vklop premijskih sporočil Nastavitve > Aplikacije > desno zgoraj zobnik > Posebni dostop > Dostop za plačljiva sporočila SMS
Hitro klicanje Pritisnite in zadržite tipke od 2 do 9.
Zadnjih deset klicanih men Telefon
Dodajanje v imenik meni Ljudje > znak +
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) med pogovorom izberite ikono s tipkovnico.
Blokiranje dohodnih klicev Ne omogoča.
Jakost slušalke med pogovorom s tipko za glasnost
Vklop diktafona med pogovorom Ne omogoča.
Izbira melodije za zvonjenje meni Nastavitve > Zvok > Toni zvonjenja
Dostop do pisanja sporočil Meni Sporočanje
Skrij / Prikaži ID meni Telefon > Nastavitve (ikona zobatega kolesa) > Nastavitve > Nastavitve operaterja > Dodatne nastavitve > ID klicatelja
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem s tipkama za glasnost
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila med pisanjem sporočila na tipkovnici izberite simbol majice > Možnosti (tri črticev v levem zgornjem kotu) > Nastavitve > Pametni vnos > Predvidevanje konteksta
Blokiranje dohodnih sporočil Ne omogoča.
Vpis številke SMS centra meni Sporočanje > Možnosti (tri črtice v levem zgornjem kotu) > Nastavitve > Nastavitve za SMS/MMS > Center za storitve na kartici SIM
Vklop fotoaparata meni fotoaparat
Ali aparat ima bliskavico da
Kako do spleta meni Brskalnik
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, tako da je treba posebej zapreti aplikacijo. To storite tako, da se izberete ikono z 2 kvadratoma (levo od sredinske tipke) in aplikacijo potisnite navzgor.
Izklop mobilnih podatkov Potegnite zavesico navzdol in izberite ikono Podatki ali prek menija Nastavitve. > Nastavitve dveh kartic SIM > Mobilni podatki
Zaklep telefona kratek pritisk na tipko za vklop/izklop
Odklep telefona kratek pritisk na tipko za vklop/izklop in podrsajte po zaslonu
Preklop vibra-zvonec s tipko za glasnost ob strani mobitela
Izbira jezika meni Nastavitve > Dodatne nastavitve > Jezik in vnos > Jezik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Dodatne nastavitve > Varn. kopiranje in ponast. > Pon. na tovarniške nast.
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavitve > O telefonu > Pod.o pr.opr. > 7-krat kliknite na Delovna različica.
Ročna izbria operaterja Meni nastavitve > nastavitve dveh kartic SIM > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Aplikacije