E-pošta MMS Navodila za uporabo Internet
Glasovno izbiranje ne omogoča
Hitro klicanje pritisnite in zadržite številko 2 do 9
Zadnjih deset klicanih pritisnite tipko za klicanje
Hitro klicanje - SIM vtipkajte številko pozicije na SIM-kartici in pritisnite #
Skrij ID meni Nastavitve > Klic > Vsi klici > Pokaži mojo številko
Prikaži ID meni Nastavitve > Klic > Vsi klici > Pokaži mojo številko
Dodajanje v imenik v stanju pripravljenosti vtipkajte številko in izberite Možnosti ter nato Dodaj nov stik
Hitri dostop do menijev prek menijske tipke
Dostop do pisanja SMS prek menija Sporočila
Menijske bližnjice prek vrstice bližnjic na zaslonu
SMS-T9 vklop-izklop med pisanjem sporočila izberite Možnosti > Način vnosa > Predvidevanje besedila
Pisanje SMS velike/male črke med pisanjem sporočila izberite Možnosti > Način vnosa > Način vnosa
Pisanje SMS simboli med pisanjem sporočila izberite Možnosti > Dodaj simbole
Pisanje SMS presledek med pisanjem sporočila pritisnite tipko 0
Dostop do pisanja MMS prek menija Sporočila
Skok do menija fotoaparat pritisnite in zadržite namensko tipko na robu mobitela
Utišanje zvonjenja ob dohodnem klicu pritisnite tipko za glasnost
Preklop vibra-zvonec pritisnite in zadržite #
Preklop med profili prek menija Nastavitve > Zvočni profil
Kako do spleta prek menija Splet
Prekinitev dostopa do spleta pritisnite tipko za prekinitev klica
Klic v telefonski predal pritisnite in zadržite tipko številka 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice v stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite *
Odklep tipkovnice v stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite *
Prikaz URA-DATUM na zaslonu
Izbira jezika v meniju Nastavitve > Telefon > Jezik
Jakost slušalke med pogovorom pritisnite tipko za glasnost
Vklop diktafona med pogovorom ne omogoča
Hitri dostop do imenika prek bližnjice na desni funkcijski tipki pod zaslonom
Popoln izbris aparata (varnostna koda) v meniju Nastavitve > Ponastavitev > Splošna ponastavitev (koda uporabniško določena)