E-pošta Navodila za uporabo Internet + MMS
Izklop / vklop premijskih sporočil Meni > Nastavitve > Aplikacije > desno zgoraj tri pikice > Posebni dostop > Uporabite storitve SMS Premium
Hitro klicanje Pritisnite in zadržite tipke od 2 do 9.
Zadnjih deset klicanih meni Telefon > zavihek Nedavno
Dodajanje v imenik meni Stiki > znak +
Blokiranje dohodnih klicev meni Telefon > Več > Nastavitve > Blokiranje številk
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Med pogovorom izberite ikono s tipkovnico.
Jakost slušalke med pogovorom s tipkami za glasnost ob levi strani mobitela
Vklop diktafona med pogovorom Ne omogoča.
Izbira melodije za zvonjenje meni Nastavitve > Zvoki in vibriranje > Melodija zvonjenja
Skrij / Prikaži ID meni Telefon > Več > Nastavitve > Več nastavitev > Pokaži moj ID klicatelja
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem s pritiskom na tipko za glasnost ob strani mobitela
Dostop do pisanja sporočil meni Sporočila
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila Med pisanjem sporočila izberite na tipkovnici ikono z zobnikom. > Predvidevanje besedila
Blokiranje dohodnih sporočil meni Sporočila > Več (tri pikice v desnem zgornjem kotu) > Nastavitve > Blokiraj sporočila
Vpis številke SMS centra meni Sporočila > Več > Nastavitve > Več nastavitev > Besedilna sporočila > Center za sporočila. Številka centra je +38641001333
Vklop fotoaparata Dvakrat na hitro pritisnite osrednjo tipko ali prek menija Fotoaparat.
Ali aparat ima bliskavico da
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, tako da je treba posebej zapreti aplikacijo.
Kako do spleta Odprite aplikacijo Internet ali Chrome.
Izklop mobilnih podatkov Potegnite zavesico navzdol in izberite ikono Mobilni podatki ali prek menija Nastavitve. > Povezave > Poraba podatkov > Mobilni podatki
Zaklep telefona kratek pritisk na tipko za vklop/izklop
Odklep telefona kratek pritisk na tipko za vklop/izklop
Preklop vibra-zvonec kratek pritisk na tipko za vklop/izklop
Izbira jezika meni Nastavitve > Splošno upravljanje > Jezik in vnos > Jezik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Splošno upravljanje > Ponastavitev > Ponastavitev na tovarniške podatke > Ponastavi (kode ni treba vpisati)
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavitve > O telefonu > Infomacije o programski opremi > 7-krat kliknite na Številko gradnje.
Ročna izbria operaterja meni Nastavitve > Povezave > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Aplikacije