Navodila za uporabo Internet + MMS E-pošta
Hitro klicanje meni Telefon > zavihek Stiki > Več (3 pikice) > Hitro izbiranje
Zadnjih deset klicanih meni Telefon > zavihek Dnevniki
Dodajanje v imenik meni Stiki > znak +
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Med pogovorom izberite ikono s tipkovnico.
Blokiranje dohodnih klicev meni Telefon > Več (3 pikice) > Nastavitve > Blokiranje številk
Jakost slušalke med pogovorom s tipkami za glasnost ob levi strani mobitela
Vklop diktafona med pogovorom Ne omogoča.
Izbira melodije za zvonjenje meni Stiki > Poiščite želeni stik. > Uredi > Dodaj še eno polje > Melodijo zvonjenja
Skrij / Prikaži ID meni Telefon > Več (3 pikice) > Nastavitve > Več nastavitev > Pokaži moj ID klicatelja
Utišanje zvonjenja Med zvonjenjem s tipkama za glasnost ob levi strani mobitela ali med zvonjenjem obrnete mobitel.
Dostop do pisanja sporočil meni Sporočila > ikona s pisalom
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila Med pisanjem sporočila izberite na tipkovnici ikono z zobnikom. > Predvidevanje besedila ali prek menija Nastavitve > Jezik in vnos > Tipkovnica Samsung > Predvidevanje besedila
Vpis številke SMS centra meni Sporočila > Več (3 pikice) > Nastavitve > Več nastavitev > Besedilna sporočila > Center za sporočila. Številka centra je +38641001333
Blokiranje dohodnih sporočil Odprite prejeto sporočilo. > Več > Dodaj med neželene številke; Seznam blokiranih preverite v meniju Sporočila. > Več (3 pikice) > Nastavitve > Blokiraj sporočila > Blokiranje številk
Vklop fotoaparata 2-krat na hitro pritisnite sredinsko tipko oziroma meni Fotoaparat.
Ali aparat ima bliskavico da
Kako do spleta meni Internet ali Chrome
Izklop mobilnih podatkov Potegnite zavesico navzdol in izberite ikono Mobilni podatki ali prek menija Nastavitve. > Povezave > Poraba podatkov > Mobilni podatki
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, tako da je aplikacijo treba posebej zapreti - to naredite tako, da izberete ikono z 2 kvadratoma (levo od sredinske tipke) in aplikacijo potisnite v desno ali levo.
Odklep telefona Kratko pritisnite na tipko za vklop/izklop in podrsajte po zaslonu.
Zaklep telefona kratek pritisk na tipko za vklop/izklop
Preklop vibra-zvonec Potegnite zavesico navzdol in izberite Zvok.
Izbira jezika meni Nastavitve > Splošno upravljanje > Jezik in vnos > Jezik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Splošno upravljanje > Ponastavi na tovarniške podatke > Ponastavi napravo (kode ni treba vpisati)
Ročna izbria operaterja meni Nastavitve > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji
Vklop Možnosti za razvijalce meni Nastavitve > O napravi > 7-krat kliknite na Številko gradnje.
Odstranitev aplikacij meni Nastavitve > Aplikacije > Upravitelj aplikacij
Izklop / vklop premijskih sporočil Meni > Nastavitve > Aplikacije > desno zgoraj tri pikice > Posebni dostop > Uporabite storitve SMS Premium