E-pošta MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje Imenik > pomaknite se v desno na Priljubljene in nato dodelite na številke 2-17, osebe, ki jih želi imeti
Hitro klicanje - SIM vtipkanje številko pozicije na SIM kartici in pritisnite #
Zadnjih deset klicanih pritisnite tipko za klicanje
Glasovno izbiranje ne omogoča
Skrij ID v meniju Nastavitve > Klic > Vsi klici > Prikaži mojo številko > Pošlji
Prikaži ID v meniju Nastavitve > Klic > Vsi klici > Prikaži mojo številko > Skrij
Dodajanje v imenik v stanju pripravljenosti vtipkajte šteivlo in izberite Možnosti ter nato Dodaj nov stik
Hitri dostop do menijev prek bližnjic na osnovnem zaslonu
Menijske bližnjice na zaslonu
Dostop do pisanja SMS prek menija Sporočila
SMS-T9 vklop-izklop med pisanjem sporočila pritisnite in zadržite * in izberite Predvidevanje besedila
Pisanje SMS velike/male črke med pisanjem sporočila pritisnite #
Pisanje SMS simboli večkrat pritisniite tipko s številko
Pisanje SMS presledek med pisanjem sporočila pritisnite tipko 0
Dostop do pisanja MMS prek menija Sporočila
Skok do menija fotoaparat prek menija Kamera
Utišanje zvonjenja ob dohodnem klicu pritisnite smerno tipko navzdol
Preklop vibra-zvonec pritisnite in zadržite #
Preklop med profili v meniju Nastavitve > Zvočni Profili
Kako do spleta prek menija Splet
Prekinitev dostopa do spleta pritisnite tipko za prekinitev klica
Klic v telefonski predal pritisnite in zadržite tipko številka 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice ne omogoča
Odklep tipkovnice ne omogoča
Prikaz URA-DATUM na zaslonu
Izbira jezika v meniju Nastavitve > Telefon > Jezik
Jakost slušalke med klicem pritisnite smerno tipko
Vklop diktafona med pogovorom ne omogoča
Hitri dostop do imenika prek menija Imenik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) v meniju Nastavitve > Ponastavi > Splošna ponastavitev