MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje pritisnite in zadržite tipke od 2 do 9
Hitro klicanje - SIM vtipkajte številko pozicije na SIM-kartici in pritisnite lojtro
Zadnjih deset klicanih pritisnite tipko za klicanje
Glasovno izbiranje ne omogoča
Skrij ID nastavite v meniju Nastavitve > Nastavitve telefona > Informacije kličočih
Prikaži ID nastavite v meniju Nastavitve > Nastavitve telefona > Informacije kličočih
Hitri dostop do menijev pritisnite menijsko tipko
Dodajanje v imenik v stanju pripravljenosti mobitela vtipkajte številko, nato izberite Možnosti > Shrani številko
Dostop do pisanja SMS prek menija Sporočila
Menijske bližnjice na smerni tipki
SMS-T9 vklop-izklop med pisanjem sporočila izberite Možnosti > Način vnosa
Pisanje SMS velike/male črke med pisanjem sporočila pritisnite lojtro
Pisanje SMS simboli med pisanjem sporočila izberite Možnosti > Dodaj simbol
Pisanje SMS presledek med pisanjem sporočila pritisnite tipko 0
Dostop do pisanja MMS prek menija Sporočila
Skok do menija fotoaparat prek menija Kamera
Utišanje zvonjenja ob dohodnem klicu pritisnite in zadržite tipko za glasnost ob strani mobitela
Preklop vibra-zvonec pritisnite in zadržite tipko lojtra
Preklop med profili prek menija Nastavitve > Profili telefona
Kako do spleta prek menija Brskalnik
Prekinitev dostopa do spleta pritisnite tipko za prekinitev klica
Klic v telefonski predal pritisnite in zadržite tipko 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice zaprite drsnik
Odklep tipkovnice izberite Odkleni in nato OK
Prikaz URA-DATUM na zaslonu
Izbira jezika prek menija Nastavitve > Nastavitve telefona > Jezik
Jakost slušalke med pogovorom pritisnite tipko za glasnost ob strani mobitela
Vklop diktafona med pogovorom med pogovorom pritisnite osrednjo tipko
Hitri dostop do imenika pritisnite desno tipko pod zaslonom
Popoln izbris aparata (varnostna koda) Nastavitve > Ponastavi nastavitve > Vse > Koda mobitela (določena ob prvem vnosu)