E-pošta MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje pritisnite in zadržite številko 2 do 9
Hitro klicanje - SIM številka spominskega mesta, nato #
Zadnjih deset klicanih pritisnite tipko za klicanje
Glasovno izbiranje ne omogoča
Prikaži ID meni Nastavitve > Nastavitve aplikacij > Klic > Vsi klici > Pokaži mojo številko
Dodajanje v imenik meni Imenik > Ustvari
Skrij ID meni Nastavitve > Nastavitve aplikacij > Klic > Vsi klici > Pokaži mojo številko
Hitri dostop do menijev uporabite stransko vrstico Widget
Menijske bližnjice uporabite stransko vrstico Widget
Dostop do pisanja SMS v meniju Sporočila
SMS-T9 vklop-izklop med pisanjem sporočila na tipkovnici pritisnite tipko T9
Pisanje SMS velike/male črke med pisanjem sporočila pritisnite tipko abc
Pisanje SMS simboli med pisanjem sporočila večkrat pritisnite tipko s številko
Pisanje SMS presledek med pisanjem sporočila pritisnite namensko tipko z znakom za presledek
Dostop do pisanja MMS prek menija Sporočila
Skok do menija fotoaparat pritisnite in zadržite namensko tipko na robu mobitela
Utišanje zvonjenja ob dohodnem klicu pritisnite tipko za glasnost
Preklop med profili prek menija Nastavitve > Profili telefona
Kako do spleta prek menija Internet
Prekinitev dostopa do spleta pritisnite tipko za prekinitev klica
Klic v telefonski predal na virtualni tipkovnici pritisnite in zadržite tipko 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Preklop vibra-zvonec na virtualni tipkovnici pritisnite in zadržite #
Zaklep tipkovnice pritisnite tipko na desnem robu mobitela
Odklep tipkovnice pritisnite tipko na desnem robu mobitela
Prikaz URA-DATUM na zaslonu (samo ura)
Izbira jezika meni Nastavitve > Nastavitve telefona > Jezik
Jakost slušalke med pogovorom pritisnite tipko za glasnost
Vklop diktafona med pogovorom med klicem na zaslonu pritisnite tipko s simbolom zvočnika
Hitri dostop do imenika v stanju pripravljenosti na zaslonu pritisnite tipko s simbolom za imenik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Ponastavi nastavitve (koda mobitela je uporabniško določena)