E-pošta MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje zadržite tipke od 2 do 9
Hitro klicanje - SIM ne omogoča
Zadnjih deset klicanih zelena slušalka
Glasovno izbiranje ne omogoča
Skrij ID Nastavitve > Klici > Predstavlj. št. > Pošlji mojo številko > Ne
Prikaži ID Nastavitve > Klici > Predstavlj. št. > Pošlji mojo številko > Da
Hitri dostop do menijev smerne tipke in funkcijski tipki
Dodajanje v imenik Osebe > Možnosti > Dodaj stik
Dostop do pisanja SMS Sporočila > Ustvari novo > Sporočilo (ali je SMS ali MMS, je odvisno od vsebine)
SMS-T9 vklop-izklop zadržite tipko *
Pisanje SMS velike/male črke tipka *
Pisanje SMS simboli tipka #
Pisanje SMS presledek tipka 0
Menijske bližnjice smerne tipke in funkcijski tipki
Dostop do pisanja MMS Sporočila > Ustvari novo > Sporočilo (ali je SMS ali MMS, je odvisno od vsebine)
Skok do menija fotoaparat desna funkcijska tipka
Utišanje zvonjenja tipki za glasnost na levi strani ohišja
Preklop vibra-zvonec zadržite tipko #
Preklop med profili s tipko za glasnost na levi strani ohišja
Kako do spleta prek menija
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice ne omogoča
Odklep tipkovnice ne omogoča
Prikaz URA-DATUM ne omogoča
Izbira jezika Nastavitve > Telefon > Izberite jezik
Jakost slušalke med klicem tipka za glasnost na levi strani ohišja
Vklop diktafona med pogovorom ne omogoča
Hitri dostop do imenika smerna tipka navzgor
Popoln izbris aparata (varnostna koda) Meni > pritisnite in zadržite zvezdico za nekaj sekund > Tovarniška ponastavitev > Formatiraj mobilni telefon > Koda mobitela (0000)
Prekinitev dostopa do spleta rdeča slušalka
Klic v telefonski predal zadržite tipko 1