Navodila za uporabo
Hitro klicanje telefonski imenik > Hitro klicanje > določite osebe od 2 do 9
Hitro klicanje - SIM vtipkajte številko pozicije na SIM-kartici in pritisnite lojtro
Zadnjih deset klicanih pritisnite tipko za klicanje in izberite Klicane številke
Glasovno izbiranje ne omogoča
Skrij ID Nastavitve > Klic > Prikaži moj ID > Izključeno
Prikaži ID Nastavitve > Klic > Prikaži moj ID > Vključeno
Hitri dostop do menijev pritisnite na sredinsko tipko MENI
Dodajanje v imenik vpišite številko > pritisnite sredinsko tipko za shranjevanje
Menijske bližnjice ne omogoča
Dostop do pisanja SMS Sporočila > Ustvari sporočilo
SMS-T9 vklop-izklop ne omogoča
Pisanje SMS velike/male črke med pisanjem sporočila pritisnite *
Pisanje SMS simboli med pisanjem sporočila pritisnite #
Pisanje SMS presledek med pisanjem sporočila pritisnite tipko 0
Dostop do pisanja MMS ne omogoča
Skok do menija fotoaparat ne omogoča
Utišanje zvonjenja pritisnite na sredinsko tipko, kjer lahko glasnost zmanjšate
Preklop vibra-zvonec Nastavitve > Zvok > Vibracije > Vključeno
Preklop med profili Nastavitve > Profil
Prekinitev dostopa do spleta ne omogoča
Kako do spleta ne omogoča
Klic v telefonski predal pritisnite in zadržite tipko 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice pritisnite na desno stransko tipko z ikono ključavnice
Odklep tipkovnice pritisnite na desno stransko tipko z ikono ključavnice
Prikaz URA-DATUM da
Izbira jezika Nastavitve > Zaslon > Jezik
Jakost slušalke pritisnite na levo stransko tipko
Vklop diktafona med pogovorom ne omogoča
Hitri dostop do imenika pritisnite na desno funkcijsko tipko (rdeča slušalka)
Popoln izbris aparata (varnostna koda) Nastavitve > Ponastavitev nast.