E-pošta MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje v stanju pripravljenosti pritisnite tipko od 2 do 9 in nato pritisnite tipko za vzpostavitev zveze
Hitro klicanje - SIM v stanju pripravljenosti vpišite številko osebe na SIM in pritisnite tipko #
Zadnjih deset klicanih pritisnite tipko za vzpostavitev zveze
Glasovno izbiranje ne omogoča
Skrij ID meni Nastavitve > Klicanje > Pošlji štev. klicatelja > Ne
Prikaži ID meni Nastavitve > Klicanje > Pošlji štev. klicatelja > Da
Dodajanje v imenik Imena > Možnosti > Dodaj novo > Dodaj vizitko
Hitri dostop do menijev Meni
Menijske bližnjice na osnovnem meniju
SMS-T9 vklop-izklop med pisanjem sporočila z držanjem tipke # > Izklj./Vklj. predvidev.
Dostop do pisanja SMS Meni > Sporočila > Ustvari sporočilo
Pisanje SMS velike/male črke med pisanjem sporočila s tipko #
Pisanje SMS simboli med pisanjem sporočila s tipko *
Pisanje SMS presledek med pisanjem sporočila s tipko 0
Dostop do pisanja MMS Meni > Sporočila > Ustvari sporočilo
Skok do menija fotoaparat Meni > Fotografije > Kamera
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem tipka Utišaj
Preklop vibra-zvonec ne omogoča
Preklop med profili Meni > Nastavitve > Profili
Kako do spleta v stanju pripravljenosti pritisnite 0
Prekinitev dostopa do spleta rdeča slušalka
Klic v telefonski predal v stanju pripravljenosti zadržite tipko 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Odklep tipkovnice Pridrži Odkleni; stranska tipka za zaklep/odklep
Zaklep tipkovnice Meni in *; stranska tipka za zaklep/odklep
Prikaz URA-DATUM na zaslonu
Izbira jezika meni Nastavitve > Naprava > Jezikovne nastavitve > Jezik naprave
Jakost slušalke med pogovorom z večnamensko tipko
Vklop diktafona med pogovorom med pogovorom Možnosti > Več > Snemaj
Hitri dostop do imenika Imena
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni nastavitve > Pon. tovar. nast. > Vse (varnostna koda: 12345)