E-pošta MMS Navodila za uporabo Ostalo Internet
Hitro klicanje v stanju pripravljenosti pritisnite tipko od 2 do 9 in nato pritisnite tipko za vzpostavitev zveze
Hitro klicanje - SIM v stanju pripravljenosti vpišite številko osebe na SIM in pritisnite tipko #
Zadnjih deset klicanih pritisnite tipko za vzpostavitev zveze
Glasovno izbiranje v stanju pripravljenosti zadržite tipko Imena
Prikaži ID meni Nastavitve > Klicanje > Pošlji lastno številko > Da
Skrij ID meni Nastavitve > Klicanje > Pošlji lastno številko > Ne
Hitri dostop do menijev Meni
Dodajanje v imenik Imena > Možnosti > Dodaj > Dodaj vizitko
Menijske bližnjice na osnovnem meniju
Dostop do pisanja SMS Sporočila > Ustvari sporočilo > Sporočilo
SMS-T9 vklop-izklop med pisanjem sporočila zadržite tipko # > Predvidev. je vključ./Predvidev. je izključ.
Pisanje SMS velike/male črke med pisanjem sporočila s tipko #
Pisanje SMS simboli med pisanjem sporočila s tipko *
Pisanje SMS presledek med pisanjem sporočila s tipko 0
Dostop do pisanja MMS Sporočila > Ustvari sporočilo > Sporočilo
Skok do menija fotoaparat Meni > Predstavnost > Kamera
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem tipka Utišaj
Preklop vibra-zvonec ne omogoča
Preklop med profili Meni > Nastavitve > Profili
Kako do spleta v stanju pripravljenosti pritisnite 0
Klic v telefonski predal v stanju pripravljenosti zadržite tipko 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice Meni in *
Odklep tipkovnice Odkleni in *
Prikaz URA-DATUM na zaslonu
Izbira jezika meni Nastavitve > Telefon > Jezikovne nastavitve > Jezik telefona
Prekinitev dostopa do spleta rdeča slušalka
Jakost slušalke med pogovorom z večnamensko tipko
Vklop diktafona med pogovorom med pogovorom Možnosti > Snemaj
Hitri dostop do imenika Imena
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni nastavitve > Obnovi tov. nast. > Obnovi vse