Navodila za uporabo E-pošta MMS Internet
Izklop / vklop premijskih sporočil Ne omogoča
Hitro klicanje V stanju pripravljenosti pritisnite tipko od 2 do 9 in nato pritisnite tipko za vzpostavitev zveze.
Zadnjih deset klicanih Tipka za začetek klica (slušalka)
Dodajanje v imenik Meni > Stiki > Nov stik
Blokiranje dohodnih klicev Ne omogoča
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Mobitel nima zaslona na dotik.
Jakost slušalke Med pogovorom pritisnite smerno tipko gor.
Vklop diktafona med pogovorom Ne omogoča
Izbira melodije za zvonjenje Meni > Nastavitve > Osebna prilagoditev (zavihek) > Zvok > Toni > Ton zvonjenja
Skrij / Prikaži ID Meni > Nastavitve > Klicanje > (po potrebi izberemo kartico SIM1 ali SIM2 > ID klicatelja
Utišanje zvonjenja Med zvonjenjem s tipko za izklop/vklop
Dostop do pisanja sporočil Meni > ikona Sporočila
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila Meni > Nastavitve > Osebna prilagoditev (zavihek) > Načini vnosa > Uporabi predvidevanje
Blokiranje dohodnih sporočil Ne omogoča
Vpis številke SMS centra Ne omogoča vpisa
Vklop fotoaparata ikona Kamera
Ali aparat ima bliskavico da
Kako do spleta ikona Brskalnik
Prekinitev dostopa do spleta izhod iz Brskalnika
Izklop mobilnih podatkov Meni > Nastavitve > Mobilno omrežje in podatki > Podatkovna povezava
Zaklep telefona pritisk na tipko za izklop/vklop telefona ali z zaprtjem pokrova tipkovnice
Odklep telefona pritisk na tipko za izklop/vklop telefona ali z odprtjem pokrova tipkovnice
Preklop vibra-zvonec na osnovnem zaslonu zadržimo tipko #
Izbira jezika Meni > Nastavitve > Osebna prilagoditev (zavihek) > Jezik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) Meni > Nastavitve > Naprava > Podatki o telefonu > Ponastavi telefon
Vklop Možnosti za razvijalce Ne omogoča
Ročna izbria operaterja Meni > Nastavitve > Mobilno omrežje in podatki > Operater (1 ali 2) > Samodejno > Izklopljen > izberemo želeno omrežje
Odstranitev aplikacij Meni > Store > izberemo aplikacijo > Odstrani

Prenos datotek na in s telefona

Telefon priključite na osebni računalnik (kabel USB ni priložen), nato v Nastavitve > Shramba > Shramba USB preverite, da je izbrana možnost Omogočeno.