Zadnjih deset klicanih ikona Telefon > zavihek Dnevnik klicanja (ikona ure)
Hitro klicanje ikona Telefon > Zavihek Priljubljeni (ikona zvezdice), kjer lahko dodate osebo na seznam.
Izklop / vklop premijskih sporočil Meni > Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Dodatno > Posebni dostop do aplikacije > Dostop za plačljiva sporočila SMS
Dodajanje v imenik ikona Stiki > Dodajanje novega stika (ikona s '+')
Blokiranje dohodnih klicev ikona Stiki > 3 črtice v levem kotu > Nastavitve > Blokirane številke ali ikona Telefon > 3 pikice v desnem kotu > Nastavitve > Blokirane številke
Jakost slušalke med pogovorom s tipkami za glasnost ob strani mobitela
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) med klicem ikona tipkovnice
Vklop diktafona med pogovorom Ne omogoča.
Izbira melodije za zvonjenje ikona Nastavitve > Zvok > Ton zvonjenja telefona
Utišanje zvonjenja s tipkami za glasnost ob strani mobitela
Skrij / Prikaži ID ikona Telefon > 3 pikice v desnem kotu > Nastavitve > Računi za klicanje > Dodatne nastavitve > ID klicatelja
Blokiranje dohodnih sporočil ikona Sporočila > Možnosti (ikona treh pik) > Blokirani stiki > Dodaj številko
Dostop do pisanja sporočil ikona Sporočila (Messenger)
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila ikona Nastavitve > Jezik in vnos > Navidezna tipkovnica > Googlova tipkovnica > Popravki besedila > Izključimo: Samodejni popravek in Pokaži predloge popravkov in Predlogi za naslednjo besedo
Vpis številke SMS centra Ne omogoča.
Vklop fotoaparata ikona Fotoaparat
Kako do spleta ikona Chrome
Ali aparat ima bliskavico da
Zaklep telefona tipka za izklop/vklop ob desni strani mobitela
Prekinitev dostopa do spleta Brskalnik deluje v ozadju, za prekinitev podatkovne povezave vključite Način letenja.
Izklop mobilnih podatkov ikona Nastavitve > Omrežje in internet > Podatkovni promet > Prenos podatkov v mobilnih omrežjih ali potegnite zavesco navzdol in onemogočite mobilne podatke
Odklep telefona tipka za izklop/vklop ob desni strani mobitela in podrsajte po zaslonu
Preklop vibra-zvonec s tipko za glasnost ob strani telefona > ikona zvočnika/zvončka
Izbira jezika ikona Nastavitve > Sistem > Jezik in Vnos > Jezik
Vklop Možnosti za razvijalce ikona Nastavitve > Sistem > O telefonu > 7-krat pritisk na: Delovna različica
Ročna izbria operaterja ikona Nastavitve > Omrežje in internet > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji > Preišči omrežja
Popoln izbris aparata (varnostna koda) ikona Nastavitve > Sistem > Ponastavi > Pon. na tovarniške nastavitve
Odstranitev aplikacij ikona Nastavitve > Aplikacije