E-pošta MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje tipke od 2 do 9 in zelena slušalka
Hitro klicanje - SIM tipke od 2 do 9 in #
Zadnjih deset klicanih zelena slušalka
Glasovno izbiranje zadržite desno funkcijsko tipko
Prikaži ID Nastavitve > Klicanje > Pošlji lastno številko > Da
Dodajanje v imenik Imenik > Dodaj novo
Skrij ID Nastavitve > Klicanje > Pošlji lastno številko > Ne
Hitri dostop do menijev bližnjice na funkcijskih tipkah
Menijske bližnjice bližnjice na funkcijskih tipkah
Dostop do pisanja SMS Sporočila > Ustvari novo > Sporočilo
SMS-T9 vklop-izklop dvakrat zaporedoma pritisnite na tipko #
Pisanje SMS simboli tipka *
Pisanje SMS velike/male črke tipka #
Dostop do pisanja MMS Sporočila > Ustvari sporočilo > Sporočilo - sporočilo se spremeni v MMS, ko dodate večpredstavnostno vsebino
Skok do menija fotoaparat prek menija Fotoaparat
Pisanje SMS presledek tipka 0
Utišanje zvonjenja desna funkcijska tipka
Preklop med profili prek menija
Preklop vibra-zvonec daljši pritisk na tipko #
Kako do spleta zadržite tipko 0
Prekinitev dostopa do spleta Možnosti > Končaj
Klic v telefonski predal zadržite tipko 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Odklep tipkovnice Odkleni in *
Prikaz URA-DATUM sta vedno prikazana
Izbira jezika Nastavitve > Telefon > Jezikovne nastavitve > Jezik telefona
Zaklep tipkovnice Meni in *
Jakost slušalke med pogovorom smerna tipka gor/dol
Vklop diktafona med pogovorom Možnosti > Snemaj
Hitri dostop do imenika prek menija
Popoln izbris aparata (varnostna koda) Nastavitve > Obnovi tov. nast. > Obnovi vse (12345)