E-pošta Ostalo MMS Navodila za uporabo Ostalo Internet
Hitro klicanje napis Pokliči in zadržite tipko od 2 do 9
Hitro klicanje - SIM ne omogoča
Zadnjih deset klicanih napis Pokliči in izberite zeleno ikono
Glasovno izbiranje zadržite napis Pokliči
Skrij ID meni > nastavitve > klicanje > klici > pošiljanje št. klicatelja > Ne
Prikaži ID meni > nastavitve > klicanje > klici > pošiljanje št. klicatelja > Da
Dodajanje v imenik meni Imenik > Možnosti > Nova vizitka
Hitri dostop do menijev večfunkcijska tipka
Menijske bližnjice nastavite jih lahko na več osnovnih zaslonih (zadržite prst na želenem zaslonu in dodate aplikacijo, bližnjico ...)
Dostop do pisanja SMS meni Sporočila > Novo sporočilo
SMS-T9 vklop-izklop med pisanjem sporočila izberite ikono s 3 črtami > Možnosti vnosa > Deaktiv. predvidevanje
Pisanje SMS velike/male črke s tipko Shift na virtualni tipkovnici
Pisanje SMS simboli s tipko 12# na virtualni tipkovnici
Pisanje SMS presledek s tipko Space na virtualni tipkovnici
Dostop do pisanja MMS meni Sporočila > Novo sporočilo in dodate večpredstavnostno vsebino
Skok do menija fotoaparat meni > kamera
Utišanje zvonjenja napis Utišaj med zvonjenjem mobitela
Preklop vibra-zvonec napis Pokliči in zadržite tipko #
Preklop med profili zadržite drečo slušalko in izberite želen profil
Kako do spleta meni Splet
Prekinitev dostopa do spleta na osnovnem zaslonu pritisnite na znak od baterije v zg. desnem kotu, izberite ikono z dvema puščicama > Nadzornik povezav in s prstom zadržite na aktivni povezavi in izberite Prekini
Klic v telefonski predal napis Pokliči in zadržite tipko 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice tipka na desni strani aparata
Odklep tipkovnice tipka na desni strani aparata
Prikaz URA-DATUM na osnovnem zaslonu
Izbira jezika meni Nastavitve > Telefon > Jezik
Jakost slušalke med pogovorom s tipkama za glasnost na desni strani mobitela
Vklop diktafona med pogovorom med pogovorom vstopite v meni Aplikacije > Snemalnik
Hitri dostop do imenika na zaslonu
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni > nastavitve > telefon > upravljanje telefona > tovarniške nastavit. > Zbriši podatke in obnovi