E-pošta MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje v stanju pripravljenosti pritisnite tipko od 2 do 9 in nato pritisnite tipko za vzpostavitev zveze
Hitro klicanje - SIM v stanju pripravljenosti vpišite številko osebe na SIM in pritisnite tipko #
Zadnjih deset klicanih pritisnite tipko za vzpostavitev zveze
Skrij ID meni Nastavitve > Klicanje > Pošlji lastno številko
Glasovno izbiranje ne omogoča
Prikaži ID meni Nastavitve > Klicanje > Pošlji lastno številko
Dodajanje v imenik v stanju pripravljenosti vpišite številko in potrdite sredinsko tipko Shrani
Menijske bližnjice meni Nastavitve > Moje bližnjice
Hitri dostop do menijev potrdite sredinsko tipko
Dostop do pisanja SMS meni Sporočila > Ustvari sporočilo > Sporočilo
SMS-T9 vklop-izklop med pisanjem sporočila pritisnite Možnosti > Možn. predvidev.
Pisanje SMS velike/male črke med pisanjem sporočila pritisnite tipko #
Pisanje SMS simboli med pisanjem sporočila pritisnite tipko *
Pisanje SMS presledek med pisanjem sporočila pritisnite 0
Dostop do pisanja MMS meni Sporočila > Ustvari sporočilo > Sporočilo > Možnosti > Dodaj večpredstavnost
Utišanje zvonjenja med zvonjenjem pritisnite desno funkcijsko tipko Utišaj
Skok do menija fotoaparat meni Predstavnost > Kamera
Preklop vibra-zvonec v stanju pripravljenosti zadržite tipko #
Kako do spleta v stanju pripravljenosti zadržite tipko 0 ali pa meni Splet > Domača stran
Preklop med profili meni Nastavitve > Profili
Prekinitev dostopa do spleta med brskanjem pritisnite desno funkcijsko tipko Izhod
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice zaprite drsnik
Odklep tipkovnice odprite drsnik
Prikaz URA-DATUM na zaslonu
Izbira jezika meni Nastavitve > Telefon > Jezik
Jakost slušalke med pogovorom pritisnite sredinsko funkcijsko tipko gor/dol
Vklop diktafona med pogovorom med pogovorom pritisnite sredinsko funkcijsko Meni > Predstavnost > Snemalnik
Klic v telefonski predal v stanju pripravljenosti zadržite tipko 1
Hitri dostop do imenika desna funkcijska tipka Imena
Popoln izbris aparata (varnostna koda) meni Nastavitve > Povrni tovarn. nast. > Obnovi vse (kodo je 12345)