E-pošta MMS Internet
Hitro klicanje pritisnite in zadržite številko 2 do 9
Hitro klicanje - SIM ne omogoča
Zadnjih deset klicanih pritisnite tipko za klicanje
Glasovno izbiranje ne omogoča
Skrij ID v meniju Klicni center > Klicne nastavitve > Številka klicatelja > Skrij številko
Prikaži ID v meniju Klicni center > Klicne nastavitve > Številka klicatelja > Prikaži številko
Dodajanje v imenik v stanju pripravljenosti vtipkajte številko in izberite Možnosti ter nato Shrani v imenik
Hitri dostop do menijev prek menijske tipke
Menijske bližnjice na smerni tipki
Dostop do pisanja SMS prek menija Sporočila
SMS-T9 vklop-izklop med pisanjem sporočila izberite Možnosti > Način vnosa
Pisanje SMS velike/male črke med pisanjem sporočila pritisnite #
Pisanje SMS simboli med pisanjem sporočila izberite Možnosti > Način vnosa > Vstavi simbol
Pisanje SMS presledek med pisanjem sporočila pritisnite *
Dostop do pisanja MMS prek menija Sporočila
Skok do menija fotoaparat prek menija Fotoaparat
Utišanje zvonjenja ob dohodnem klicu pritisnite tipko za glasnost
Preklop vibra-zvonec pritisnite in zadržite #
Preklop med profili meni Nastavitve > Uporabniški profili
Kako do spleta prek menija Brskalnik
Prekinitev dostopa do spleta pritisnite tipko za prekinitev klica
Klic v telefonski predal pritisnite in zadržite tipko številka 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice ne omogoča
Odklep tipkovnice ne omogoča
Prikaz URA-DATUM na zaslonu
Izbira jezika meni Nastavitve > Nastavitve telefona > Jezik
Jakost slušalke med pogovorom pritisnite tipko za glasnost
Vklop diktafona med pogovorom ne omogoča
Hitri dostop do imenika prek menija Imenik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) prek menija Nastavitve > Ponastavi vse