Internet MMS Navodila za uporabo
Hitro klicanje Meni > Pripomočki in SOS > Hitre klicne tipke > Nastavi številke
Zadnjih deset klicanih Meni > Dnevnik klicev > Zgodovina klicev
Dodajanje v imenik Meni > Imenik > Dodaj novi vnos
Blokiranje dohodnih klicev Meni > Dnevnik klicev > Nastavitve klicev > Napredne nastavitve > Stop lista > Številke na stop listi
Aktivacija tipkovnice med klicem (aparati z zaslonom na dotik) Ne gre za mobitel z zaslonom na dotik.
Jakost slušalke Med klicem sredinsko tipko, ki je med tipko za klic in prekinitev
Vklop diktafona med pogovorom Med klicem pritisnemo Možnosti > Diktafon > Možnosti > Novo snemanje
Izbira melodije za zvonjenje Meni > Nastavitve > Splošni > Po meri > SIM1 zvonjenje
Skrij / Prikaži ID Meni > Dnevnik klicev > Nastavitve klicev > Klicne nastavitve > Klicateljev ID
Dostop do pisanja sporočil Meni > Sporočila
Vklop / Izklop predvidevanja vnosa besedila Ne omogoča.
Utišanje zvonjenja Ko dobimo klic, pritisnemo Tiho (tipka za zavrnitev klica).
Blokiranje dohodnih sporočil Ne omogoča.
Vpis številke SMS centra Meni > Sporočila > Nastavitve sporočil > SMS > SIM1 > Nastavitve profila > Profil 1 > Uredi > Naslov SMS-centra (+38641001333)
Vklop fotoaparata Meni > Multimediji > Kamera
Ali aparat ima bliskavico Da. Meni > Kamera > Možnosti > Nastavitve kamere > LED osvetlitev
Kako do spleta Ne omogoča.
Prekinitev dostopa do spleta Nima dostopa do spleta.
Izklop mobilnih podatkov Mobilni podatki so izključeni.
Zaklep telefona Držimo tipko za klic.
Odklep telefona Držimo tipko za klic.
Preklop vibra-zvonec Nastavitve > Uporabniški profil > Splošno > Možnosti > Po meri > Tip zvonjenja
Izbira jezika Meni > Nastavitve > Nastavitve telefona > Jezik
Popoln izbris aparata (varnostna koda) Nastavitve > Tovarniške nastavitve > Geslo (0000)
Ročna izbria operaterja Nastavitve > Nastavitve omrežja > SIM1 > Način označevanja > Ročno
Vklop Možnosti za razvijalce Nima možnosti.
Odstranitev aplikacij Ne omogoča.
Izklop / vklop premijskih sporočil Ne omogoča