MMS Navodila za uporabo Internet
Hitro klicanje Kontakti > Dodaj podrobnost > Hitro klicanje > določite od 2 do 9
Hitro klicanje - SIM številka spominskega mesta na SIM + #
Zadnjih deset klicanih pritisnite na tipko z zeleno slušalko (tipka za klic)
Glasovno izbiranje ne omogoča
Skrij ID Meni > Nastavitve > Klic > Pošlji mojo številko > Izklop
Dodajanje v imenik vpišite telefonsko številko > Možnosti > Shrani številko > Nov kontakt/Posodobi kontakt
Prikaži ID Meni > Nastavitve > Klic > Pošlji mojo številko > Vklop
Menijske bližnjice bližnjice do določenih menijev so že prednastavljene na osrednji menijski tipki in na štirih stranskih menijskih tipkah
Hitri dostop do menijev na srednji menijski tipki in posebej dodeljenimi štirimi tipkami pod zaslonom
Dostop do pisanja SMS Meni > Sporočila > Ustvari sporočilo > Sporočilo
Pisanje SMS velike/male črke med pisanjem sporočila pritisnite tipko #
SMS-T9 vklop-izklop med pisanjem sporočila > menijska tipka > T9 Izklop
Pisanje SMS simboli med pissanjem sporočila pritisnite na tipko *
Pisanje SMS presledek med pisanjem sporočila pritisnite na tipko 0
Dostop do pisanja MMS med pisanjem SMS-sporočila pritisnite menijsko tipko in izberite Vnos predmetov
Skok do menija fotoaparat pritisnite na desno menijsko tipko (ikona za fotoaparat)
Utišanje zvonjenja pritisnite na densko stransko tipko za glasnost
Preklop vibra-zvonec z zadržanjem tipke # v stanju pripravljenosti preklopite na Tihi profil
Preklop med profili Meni > Profili
Kako do spleta Meni > Brskalnik > Domov
Prekinitev dostopa do spleta med brskanjem pritisnite desno menijsko tipko Izhod in potrdite izhod iz brskalnika
Klic v telefonski predal v stanju pripravljenosti zadržite tipko 1
Izbor L1 L2 ne omogoča
Zaklep tipkovnice ne omogoča, zgolj zaprete mobitel
Odklep tipkovnice ne omogoča, zgolj odprete mobitel
Prikaz URA-DATUM Meni > Nastavitve > Zaslon > Začetni zaslon > Ura; Sprednji zaslon > Ura
Izbira jezika Meni > Nastavitve > Telefon > Jezik
Jakost slušalke med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na desnem robu mobitela
Vklop diktafona med pogovorom med pogovorom izberite Možnosti, nato pa možnost Snemaj
Hitri dostop do imenika meni Imenik ali s prednastavljeno bližnjico na osnovni menijski tipki
Popoln izbris aparata (varnostna koda) ne omogoča, mogoče je samo povrniti tovarniške nastavitve: Meni > Nastavitve > Obnovi tovarniške nastavitve> Koda telefona (0000)